Bij Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) gaat het om levend verlies

De persoon die is getroffen door niet aangeboren hersenletsel is nog in leven maar hij/zij en zijn/haar netwerk worden dagelijks geconfronteerd met (nieuwe) beperkingen en verliezen. In dat kader wordt wel gesproken van ‘levend verlies’. Levend verlies kan intenser gaan voelen in de tijd en toenemen aan intensiteit. Dit verschilt met rouw bij overlijden.

De buitenwereld realiseert zich vaak niet dat herstel en revalidatie levenslang zijn en dat er voortdurend nieuwe verlieservaringen zijn. Naarmate de tijd verstrijkt heeft de buitenwereld veelal steeds minder begrip voor de situatie.

Verlies na NAH wordt vaak maatschappelijk niet herkend en erkend als verlies. Noodzakelijke steun uit de omgeving, die juist zo nodig is bij verlies, wordt niet gegeven. De omgeving is gericht op herstel en het praktisch leren omgaan met de veranderingen. Zij zijn niet of onvoldoende op de hoogte van de impact van het verlies.

Dit College geeft inzicht in de verliezen welke gepaard gaan met NAH en het realiteitsbesef dat Niet Aangeboren Hersenletsel een levenslang proces is van verlies en herstel. Er zullen in dat kader een aantal theoretische concepten worden besproken. Deze concepten zullen worden geïllustreerd met ervaringen van een mantelzorger.

Vrijwilligers en mantelzorgers krijgen handvaten op welke wijze zij de dagelijkse praktijk kunnen interpreteren en hieraan een bijdrage kunnen leveren. Daarbij zal tevens aandacht worden besteed aan zelfzorg.

Tip Lees ter voorbereiding aan dit College:
Vijftien misvattingen over mensen met een Niet Aangeboren Hersenletsel - https://www.hersenletsel-uitleg.nl/ermee-omgaan/tips-en-adviezen/15-misvattingen-over-nah

En doe de invoelingstest:
Hersenletsel is 24/7 topsport (drie minuten) - https://www.youtube.com/watch?v=KDiI-QbEVs8&feature=youtu.be

Rennie Fopma is gedragswetenschapper/GZ-psycholoog bij de Noorderbrug. Tevens is zij verlies- & rouwbegeleidster. Mantelzorgster Anita vertelt hoe zij de theorie omzet in de dagelijkse praktijk.

 

Gegevens vrijwilligerscollege

Geplaatst door Vrijwilligers Hoogeveen - Vrijwilligerscollege Hoogeveen
Geplaatst 13 nov. 2018
Locatie Zuiderbreedte, Boekenbergstraat 12 te Hoogeveen
Datum 24 jan. 2019
Tijd 19.30 - 21.00uur


Bekijk voorwaarden

Indien u al een profiel heeft kunt u via onderstaande knop inloggen. U keert dan automatisch terug naar deze vrijwilligerscollege