De gemeente Hoogeveen gaat inburgeringsplichtigen begeleiden bij participatie en integratie. Dat begint al in het asielzoekerscentrum (azc), op het moment dat het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) beslist in welke gemeente een vluchteling wordt gehuisvest. De gemeente verzamelt vanaf dat moment al informatie over de aanstaande inwoner.

De wet brengt nieuwe taken voor de gemeente met zich mee zoals:
Gemeenten moeten met elke inburgeringsplichtige nieuwkomer een Brede intake houden (bij voorkeur al in het azc).
Naast een intake en een leerbaarheidstoets moet de gemeente een Plan Inburgering en Participatie (PIP) opstellen
-
Daarna volgen Drie leerroutes voor inburgering,
- Gemeenten nemen ook de eerste periode financiële taken over van de vluchteling, om financiële problemen te voorkomen.   
Gemeenten moeten zorgen voor voortgangsgesprekken met vluchtelingen, zodat voortgang van inburgering bewaakt wordt.
-
Gemeenten worden verantwoordelijk voor een aanbod Module Arbeidsparticipatie

Gemeenten blijven verantwoordelijk voor het aanbod Participatieverklaringstraject (PVT) en voor een aanbod maatschappelijke begeleiding.

Ronald Haveman en Pieter de Lange werken voor Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen en zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van deze wet. Zij komen het vrijwilligersveld vertellen hoe uitvoering van de wet er in de Hoogeveense praktijk uitziet.

Om goed aan te sluiten bij de informatiebehoefte van het vrijwilligersveld, worden deelnemers nadrukkelijk gevraagd om actuele vragen bij de aanmelding te vermelden. Aanmelden kan tot 20 januari.

We hopen deze bijeenkomst fysiek aan te kunnen bieden, maar we passen de op dat moment geldende coronamaatregelen toe. De voorlichting via Teams aanbieden behoort tot de mogelijkheid.

Let op, daar waar je “nieuwkomer” leest, kan je ook vluchteling, inburgeraar of statushouder lezen.

Ronald Haveman is werkzaam als Teamcoach Werk en re-integratie en Pieter de Lange is beleidsadviseur Inburgering en programma adviseur 

Gegevens vrijwilligerscollege

Geplaatst door Vrijwilligers Hoogeveen - Vrijwilligerscollege Hoogeveen
Geplaatst 02 dec. 2021
Locatie Zuiderbreedte, Boekenberghstraat 12 te Hoogeveen (ov)
Datum 25 jan. 2022
Tijd 19.30 -21.00uur


Bekijk voorwaarden

Indien u al een profiel heeft kunt u via onderstaande knop inloggen. U keert dan automatisch terug naar deze vrijwilligerscollege