Respect en bepaalde uitingen daarvan zijn per cultuur verschillend. Wat in de ene cultuur respectvol wordt gevonden, kan in een andere cultuur juist als onbeleefd worden ervaren. Hierdoor kan er onbewust onbegrip en wantrouwen groeien tussen mensen uit verschillende culturen. Door dit te benadrukken (en uit te leggen) begrijpen én aanvaarden mensen waarom andere mensen bepaalde dingen doen. 

Een cultuur is een geheel aan waarden en normen die geldt binnen een bepaalde gemeenschap. Natuurlijk heeft iedereen wel een eigen manier van denken, voelen en handelen. Toch wordt dit altijd gekoppeld aan het zogenaamde referentiekader. Deze wordt gevormd door alle ervaringen die het individu meemaakt en die er (onbewust) voor hebben gezorgd dat men een eigen mening heeft van wat “normaal” is.

in deze interactieve bijeenkomst worden een aantal verschillen aan de kaak gesteld en besproken hoe deelnemers kunnen reageren zonder op een gevoelige teen van de ander te trappen. Bij uw aanmelding lezen we ook graag de dagelijkse praktijksituaties, tegen welke cultuurverschillen loopt u aan en wat vindt u lastig in de uitvoering van uw werkzaamheden?  

Deze bijeenkomst wordt u aangeboden door Matthijs Meijer, trainer en maatschappelijk werker bij de Stichting Welzijnswerk

Graag aanmelden voor 9 november 

Gegevens vrijwilligerscollege

Geplaatst door Vrijwilligers Hoogeveen - Vrijwilligerscollege Hoogeveen
Geplaatst 13 jul. 2023
Locatie Zuiderbreedte, Boekenberhstraat 12
Datum 14 nov. 2023
Tijd 19.30-21.00uur


Bekijk voorwaarden

Indien u al een profiel heeft kunt u via onderstaande knop inloggen. U keert dan automatisch terug naar deze vrijwilligerscollege