Wanneer basisvaardigheden als lezen en schrijven niet of maar beperkt aanwezig zijn, spreken we over laaggeletterdheid. Vroeg​e signalering en een zorgvuldige verwijzing kunnen veel problemen voorkomen. Maar wat zijn nu die signalen? Waaraan herken je het minder geletterd zijn? Hoe maak je bespreekbaar dat mensen hierbij geholpen kunnen worden? Welke instanties helpen daarbij en waar vind je ze? Kortom hoe zorg je ervoor dat de mensen op de juiste plek de juiste hulp krijgen?

Annet Hofstra is Coördinator Taalhuis in de Bibliotheek van Hoogeveen. In de praktijk ervaart zij dat verwijzen beter kan, maar dan moeten de verwijzers wel weten waar ze op moeten letten. Daarnaast zijn laaggeletterden vindingrijk in verdoezelen en is het soms ook heel erg lastig om erachter te komen waarom iemand reageert zoals hij/zij doet.

Aanmelden graag voor 10 februari. We passen de op dat moment geldende coronamaatregelen toe.

Het Taalhuis is voor mensen die beter willen leren lezen en schrijven of digitaal vaardiger willen worden. Iedereen met een taalvraag kan langs komen. Je kunt er informatie of advies krijgen over het oefenen met een taalvrijwilliger, maar ook over cursussen of over programma's op de computer. 

Je kunt ook in de bibliotheek samen met een taalvrijwilliger oefenen. Alle diensten van het Taalhuis worden gratis aangeboden.

Gegevens vrijwilligerscollege

Geplaatst door Vrijwilligers Hoogeveen - Vrijwilligerscollege Hoogeveen
Geplaatst 12 jan. 2022
Locatie Bibliotheek Hoogeveen (of online)
Datum 15 feb. 2022
Tijd 19.30 -21.00uur


Bekijk voorwaarden

Indien u al een profiel heeft kunt u via onderstaande knop inloggen. U keert dan automatisch terug naar deze vrijwilligerscollege