Campagne Vrijwillige Inzet 2021: Kennisboostweek

Hieronder vind je een overzicht van de opnames van de webinars van de eerste Kennisboostweek van Mensen maken Nederland van 16 t/m 20 november 2020. Opnames, filmpjes en powerpointpresentaties zijn te vinden door op de titel te klikken. Het voordeel van terugkijken: de duur van elke sessie kunt u verkorten door vooruit te scrollen!

De kunst van vrijwilligerswerk zonder beperking
In Nederland wonen 142.000 mensen met een verstandelijke beperking. Elk van hen heeft talenten en wil van waarde zijn. Ook voor mensen die denken dat ze geen verstandelijke beperking hebben. En met een beetje hulp kan dat ook in of via jouw organisatie! Aan de hand van praktijkvoorbeelden laat ik je graag zien wat er wel kan en geef ik je praktische tips voor vrijwilligerswerk zonder beperkingen!
Spreker: Gert ten Hoven - s’ Heeren Loo | Doelgroep: Vrijwilligers met een beperking.
Duur opname 23 minuten

De kunst van nieuwe gezichten laten meedoen, meepraten en meebeslissen
Als je nieuwe gezichten bij je organisatie wilt betrekken, dan moet je openstaan voor anderen die letterlijk en figuurlijk minder op jou lijken dan de mensen die al in jouw organisatie actief zijn. Om die nieuwe gezichten in je organisatie op te nemen vraagt ook wat van jou/jullie. Want hoe ga je er voor zorgen dat je woest aantrekkelijk wordt? En echt toegankelijk? Voor iedereen die nieuwsgierig is naar hoe je echt aan inclusie en diversiteit kunt doen. Kijk dan naar het filmpje ‘Inclusie: voorbij het wij-zij denken’ (duur 5 minuten). Van deze sessie zijn nog 3 andere inspirerende filmpjes beschikbaar evenals de powerpointpresentatie. Spreker: Jitske Kramer - Human Dimensions | Algemene inspiratie voor het betrekken van nieuwe gezichten 

De kunst van meeliften op de coronagolf: online werven en activeren
De tweede coronagolf voelt heel anders dan de eerste. Wat zijn de verschillen m.b.t. vrijwilligersaanbod en vrijwilligersactiviteiten? En hoe kun je (digitaal) meeliften op deze golf en zo meer/jongere vrijwilligers werven en (ver)binden? Op basis van de learnings van de eerste lockdown (onderzoek met Lucas Meijs)+ de vrijwilligerswerk trends van 2020 + de big data van NLvoorelkaar (140.000 deelnemers) geven we je graag een paar concrete tips mee hoe jij de komende maanden kunt gebruiken om nieuwe gezichten te werven. 
Spreker: Anne van Roosmalen - NL voor Elkaar | Algemene inspiratie voor het werven van nieuwe gezichten. Duur opname is 46 minuten

De kunst van kansen voor vrijwilligerscentrales
Tijdens dit webinar vertellen twee collega's namens het Drentse KEN-netwerk van vrijwilligerscentrales en een collega van LEV Helmond wat zij komend jaar, in het Nationaal Jaar Vrijwillige Inzet, van plan zijn en welke kansen zij aangrijpen om meer aandacht te vragen voor vrijwilligerswerk en het betrekken van nieuwe doelgroepen. Presentaties en opname zijn beschikbaar. Duur opname is 52 minuten.

De kunst van jongerenparticipatie via MDT
Tijdens deze kennisboostsessie delen jongeren en een jongerencoach hun ervaringen met jongerenparticipatie binnen Maatschappelijke Diensttijd. Ze bespreken de succesfactoren waardoor een project met jongeren succesvol wordt. Door als organisatie met deze succesfactoren aan de slag te gaan, ontwikkel je projecten die aansluiten bij de leefwereld van de jongere en betrek en behoud je meer jongeren bij je projecten. 
Sprekers: Nilco van der Steege en Dajana Perkic - Landelijk MDT-kernteam; Judith Prins - MDT-project Impacter Zwolle; 2 jongeren uit het MDT-jongerenpanel | Algemene informatie over participatie van jongeren. Duur opname is 57 minuten.

De kunst van hoe je jongeren activeert en bereikt
Als een non-profit organisatie is het niet altijd makkelijk om de jongere doelgroep te bereiken. Wat motiveert hen, wat vinden zij belangrijk en waardoor worden zij gemotiveerd om iets voor een ander te doen? Wendy Kakebeeke, directeur van Young Impact en Martijn van Kesteren, Marketing Superhero geven een antwoord op deze vragen en gaan in op de stappen die je kunt zetten om de jongeren te bereiken op een creatieve manier. Duur opname is 51 minuten.

De kunst van het zaaien voor nieuwe gezichten
Een verdiepende sessie over vrijwilligers-rentmeesterschap. Het doel is om een systeem te creëren en te onderhouden van duurzame vrijwillige energie. Vrijwilligers-rentmeesterschap kent drie fases: Het onderhouden van de bronnen van vrijwillige energie (volunteerability: de bereidheid, bekwaamheid en beschikbaarheid van mensen om vrijwilligerswerk te doen.Het goed inzetten van vrijwilligers (vrijwilligersmanagement 2.0 goed uitvoeren). Het denken in behoud van vrijwillige energie voor de toekomst in de eigen organisatie en de gemeenschap (vrijwillige energie duurzaam en circulair maken)
Deze sessie geeft een inzicht in het duurzaam opbouwen en behouden van een vrijwilligerssysteem. Hoe zorg je als organisatie voor dat vrijwilligers in de toekomst makkelijker geworven kunnen worden?Spreker: Prof. dr. Lucas Meijs. Lucas Meijs is als hoogleraar Strategische Filantropie en Vrijwilligerswerk verbonden aan de vakgroep Business-Society Management van de Rotterdam School of Management| Algemene inspiratie voor het betrekken van nieuwe gezichten. Duur opname is 58 minuten. 

De kunst van het werven van vrijwilligers
Veel mensen willen wel iets doen voor een ander, maar weten niet wanneer, voor wie en hoe. Present is in 15 jaar gegroeid naar 75 vestigingen en zet 50.000 vrijwilligers per jaar in. Ontdek waar de groei door komt, hoe focus op de vrijwilliger daar bij helpt en wordt geïnspireerd om dat in de eigen organisatie toe te passen. Pieter Cnossen is sinds twee jaar de landelijke directeur en zal zijn enthousiasme over wat hij in het land bij de verschillende Present vestigingen met je delen! Duur opname is 35 minuten  

De kunst van het werven van (oudere) vrijwilligers
Het programma Samen Ouder Worden richt zich op vrijwillige inzet voor en door ouderen. Dat gebeurt met pilots in 35 gemeenten, door samen te werken met organisaties die zich lokaal inzetten voor en met ouderen om invulling te geven aan zinvol ouder worden. Zo ook in Assen en Almere. Monique Bodegom is als programmamedewerker van Samen Ouder Worden actief in Assen. Zij heeft het Nationaal Jaar Vrijwillige Inzet aangepakt om in deze gemeente meer aandacht te geven aan Vrijwilligerswerk door ouderen. Zij deelt tijdens dit webinar haar communicatie en wervingsaanpak die onder de naam Mensen maken Assen een grote vlucht neemt.
In Almere was het vertrekpunt een Vrijwilligersreis (variant op de customer journey). Met verschillende organisaties, die 50+ers als vrijwilliger willen betrekken bij hun activiteiten, zij zijn een traject aangegaan dat heeft geleid tot de campagne Vrijwilliger in Haven. Tijdens dit webinar vertellen Magda van der Wees en Yvette van Ree van de VMCA hun ervaring met de vrijwilligersreis en lichten zij hun campagne toe. Duur opname is 55 minuten

De kunst van het vloggen en nieuwe gezichten
Ramon Masius en Chulah Berkowitz van NOV leggen je in deze sessie uit hoe je een goede vlog maakt. Een beeld zegt meer dan duizend woorden en een videobeeld meer dan tienduizend! In een vlog kun je in korte tijd heel veel vertellen. Met een vlog kun je je aanmelden voor de nationale vrijwilligersprijzen 2021 waar er supermooie prijzen te winnen zijn! Nog geen ervaring met vloggen? Dat geeft niet. Want als je dit webinar hebt gevolgd, is een goede vlog  een peuleschilletje voor je. Duur opname is 49 minuten.

De kunst van het verbinden van experts aan je organisatie
De uitdagingen waar vrijwilligersorganisaties mee te maken hebben, vraagt meer en meer specifieke expertise. Denk aan juridische of financiële kennis of kennis over accommodaties. Tijdens deze sessie vertelt Robert Agterberg van Scouting Nederland meer over hoe er binnen Scouting wordt gewerkt met een 'Kennisnetwerk'. Hoe werkt dit netwerk en waarvoor wordt er met zo'n netwerk gewerkt? Maar ook wat zijn de uitdagingen in de samenwerking als je werkt met zo'n speciale groep vrijwilligers? Hoe zorg je ook voor binding met je organisatie? Duur van de opname is 24 minuten.

De kunst van het samenwerken met bedrijven
Bedrijven kunnen hun maatschappelijk betrokken ondernemen concreet vorm geven door samenwerkingen met maatschappelijke organisaties. Dat kunnen ze doen door Mensen/expertise te delen, Middelen ter beschikking te stellen, hun Media kanalen in te zetten ter promotie, door Munten te geven en door hun podium te delen (Massa). 5xM dus. Dit levert niet alleen jouw organisatie veel op maar ook het bedrijf in kwestie. Je hebt elkaar nodig om de uitdagingen die er zijn aan te gaan. Maar hoe doe je dat? Waar begin je? Zitten bedrijven wel op jou te wachten? Durf te doen! Onderneem naar de ondernemer. Spreker: Kirsten Zitman, directeur van BuZz | Betrekken van medewerkers als vrijwilliger. Duur van de opname is 34 minuten. 

De kunst van het opzetten van een jongerencampagne
In deze sessie lichten Marije van der Kruk en de trainees Melissa de Raaij en Jospehine Bosch de jongeren campagne Nature Impact Days toe. Ze delen de geheime ingrediënten van het bereiken en enthousiasmeren van jongeren. Ook zal Marije iets vertellen over het MDT/Groen Traineeship en het samen met jongeren een project opzetten.
Marije werkt aan het project De Nieuwe Groene Vrijwilliger bij De Groene Motor en IVN Natuureducatie in Zuid-Holland. Ter voorbereiding en om in de stemming te komen kunt u alvast een kijkje nemen op:www.natureimpactdays.nl en https://www.instagram.com/natureimpactdays/ ook worden op deze pagina de Tips & Tricks uit de chat gedeeld. Duur van de opname is 1 uur. 

De kunst van het oogsten van nieuwe gezichten
Bepaalde groepen vrijwilligers zijn minder vertegenwoordigd binnen vrijwilligersorganisaties. Mensen met een migratieachtergrond zijn vaak minder actief als vrijwilliger ten opzichte van de groep zonder migratieachtergrond. Ook is er vaak een tekort aan jongeren in de vrijwilligerspoule. Dit terwijl werken met diverse vrijwilligers waarde kan toevoegen aan een vrijwilligersorganisatie, door middel van het creëren van een inclusieve omgeving, positieve relaties met de lokale gemeenschap versterken en nieuwe perspectieven brengen. Maar hoe krijg je de nieuwe gezichten naar jouw organisatie? 
Deze sessie gaat daarom in op het selectieproces van vrijwilligers. Hoe vind je deze nieuwe gezichten? En hoe ben je als organisatie uitnodigend voor die vrijwilligers?
Spreker: Luca van Seumeren - Erasmus Universiteit Rotterdam | Algemene inspiratie voor het betrekken van nieuwe gezichten. Duur van de opname is 52 minuten.  

De kunst van het omgaan met een vloed aan vrijwilligers
Ready2Help is opgericht met als doel het ad hoc mobiliseren, faciliteren en ondersteunen van hulpverlening door burgers. Het netwerk speelt in op de behoefte in de samenleving die er is om ‘iets te willen doen’ – de nieuwe mensen die zich niet langdurig met veel verplichtingen willen committeren aan een hulporganisatie, maar wel als het echt nodig is ad hoc een steentje willen bijdragen, op momenten dat het hen uitkomt. Het burgernetwerk bestaat in februari 2020 uit 89.000 Ready2Helpers en is in de Coronaperiode enorm gegroeid. Maar hoe zet je deze ongetrainde burgers nu effectief in, welke dilemma’s komen daarbij kijken en hoe onderhoud je een netwerk met deze aantallen? Sprekers: Anouk Ros en Shereen Rahim - Rode Kruis | Het omgaan met een grote toestroom van nieuwe gezichten. Duur van de opname is 56 minuten. 

De kunst van het betrekken van talent
Als een non-profit organisatie heb je niet vaak de luxe om het werk door de juiste persoon te laten doen. Doordat je wel werkt aan een maatschappelijk doel, heb je iets bijzonders aan te bieden. Mensen, ook hele specifieke professionals, willen daar een onderdeel van zijn. De vraag is vervolgens: Hoe verbind je de twee?
Deze sessie wordt verzorgd door Eva Mabayoje, directeur van Stichting Present Den Haag. Eva en haar team slagen er heel goed in om experts te betrekken bij hun organisatie. Dat varieert van professionals die een impactmeting-module hebben ontworpen tot een bekende voetballer. Aan de hand van een aantal casussen neemt Eva je mee in haar ervaringen. Deze sessie is bedoeld voor de mensen die verantwoordelijk zijn voor de inzet en/of werving van vrijwilligers en aan het zoeken zijn hoe ze vrijwilligers bij hun organisatie kunnen betrekken op basis van hun expertise of talent. Duur van de opname is 43 minuten  

De kunst van het betrekken van oudere migranten bij het vrijwilligerswerk
Het Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten (NOOM) is een landelijk netwerk van/voor oudere migranten. Het NOOM zet zich sinds 2007 in om de (inkomens)positie en het welzijn van de snelgroeiende en zeer diverse groep migrantenouderen in Nederland te verbeteren. Sinds dit jaar werken zij ook actief samen met het programma Samen Ouder Worden waarin ze samen optrekken om de wensen van ouderen, en in dit geval specifiek oudere migranten, in kaart te brengen en samen te kijken hoe vrijwillige inzet daarin een rol kan spelen. Shirley Ramdas van NOOM deelt in dit webinar graag haar ervaringen met jou. Duur van de opname is 39 minuten.  

De kunst van het betrekken van bedrijven en hun medewerkers
Marc Gelissen zal de golden cirkel van maatschappelijk betrokken ondernemen toelichten in zijn bijdrage die tot doel heeft om jouw verhaal aan te scherpen om commerciële organisaties te overtuigen om  jouw vrijwilligersorganisatie te gaan ondersteunen. Kom een kijkje nemen onder de huid van een ondernemer…. 
WHY: waarom zou een commerciële organisatie tijd besteden aan een maatschappelijk doel? What’s in it for them? (dit kun je dus goed gebruiken in de werving van nieuwe vrijwilligers via commerciële organisaties…)
HOW: hoe kan een commerciële organisatie dat doen en hoe kunnen wij als vrijwilligersorganisatie ze hierbij het beste ondersteunen?
WHAT: wat gaat een commerciële organisatie dan doen en hoe kun je als vrijwilligersorganisatie ervoor zorgen dat het goed loopt?
Marc Gelissen is de eigenaar van Bizzomate. 10% Van de tijd van alle medewerkers wordt besteedt aan Sociaal Uitdagende zaken. Iedere medewerker doet onder werktijd 4 uur per week vrijwilligerswerk! Ook alle Tips & Tricks uit de chat worden op deze pagina gedeeld.
Duur van de opname is 58 minuten.