NNCZ  locatie De Vecht combineert prettig, kleinschalig wonen met een goede zorgomgeving. Het woonzorgcentrum is er niet alleen voor de bewoners  maar ook voor de buurtbewoners.
Wij bieden zorg en verschillende diensten aan ouderen in wijkgebied de Weide

Ook zijn zij welkom in het woonzorgcentrum om hier de dag door te brengen en/of deel te nemen aan activiteiten. Op deze manier betrekken wij de buurt bij het woonzorgcentrum waardoor wij niet een gemeenschap op zich zijn. En deel uitmaken van de wijk en het contact met  de wereld buiten wordt versterkt.