Loket geldzaken is een samenwerking van Humanitas Thuisadministratie, stichting Schuldhulpmaatje en van de vrijwilligers spreekuur Algemeen Maatschappelijk werk van de SWW.
Het Loket Geldzaken biedt financieel administratieve hulpverlening door vrijwilligers, voor inwoners van de gemeente Hoogeveen.

Wij geven informatie en advies en bieden praktische ondersteuning bij:

 • Lezen en uitleggen van brieven
 • Huurtoeslag, zorgtoeslag, kindgebonden budget
 • Gemeentelijke regelingen, zoals minimaregeling, kwijtschelding etc.
 • DigiD
 • Belastingen (geen aangifte IB)
 • Aanvragen van pensioen of AOW
 • Helpen bij betalingsregelingen
 • Sociale Verzekeringsbank (SVB)
 • Persoonsgebonden budget (PGB)
 • Contact met woningcorporaties, zorgverzekeraars etc.

Vrijwilligers

Loket Geldzaken werkt met vrijwilligers en kan deze hulp gratis aanbieden. Onze vrijwilligers beschikken over veel kennis op financieel administratief gebied. Zij weten wanneer zij u beter kunnen doorverwijzen naar specialisten, zoals naar Humanitas Thuisadministratie, Schuldhulpmaatje Hoogeveen of naar andere maatschappelijke hulpverleners.

Loket Geldzaken is bereikbaar:

 • Elke werkdag van 9.00 – 12.00 uur aan Het Haagje 119, Hoogeveen
 • Elke woensdagochtend van 09.00-12.00 uur in Het Anker, Otto Zomerweg 1, Hollandscheveld

De volgende organisaties nemen deel in Loket Geldzaken:

 • Administratievoormekaar
 • Humanitas Thuisadministratie
 • Leger des Heils
 • Schuldhulpmaatje Hoogeveen
 • SWW