Het Loket Geldzaken biedt financieel administratieve hulpverlening door vrijwilligers, voor inwoners van de gemeente Hoogeveen.

Wij geven informatie en advies en bieden praktische ondersteuning bij:

 • Lezen en uitleggen van brieven
 • Huurtoeslag, zorgtoeslag, kindgebonden budget
 • Gemeentelijke regelingen, zoals minimaregeling, kwijtschelding etc.
 • DigiD
 • Belastingen (geen aangifte IB)
 • Aanvragen van pensioen of AOW
 • Helpen bij betalingsregelingen
 • Sociale Verzekeringsbank (SVB)
 • Contact met woningcorporaties, zorgverzekeraars etc.

Vrijwilligers

Loket Geldzaken werkt met vrijwilligers en kan deze hulp gratis aanbieden. Onze vrijwilligers beschikken over veel kennis op financieel administratief gebied. Zij weten wanneer zij u beter kunnen doorverwijzen naar specialisten, zoals naar Humanitas Thuisadministratie, Schuldhulpmaatje Hoogeveen of naar andere maatschappelijke hulpverleners.

Loket Geldzaken is bereikbaar:

Elke werkdag van 9.00 – 12.00 uur aan Het Haagje 119, Hoogeveen

De volgende organisaties nemen deel in Loket Geldzaken:

 • Administratievoormekaar
 • Humanitas Thuisadministratie
 • Leger des Heils
 • Schuldhulpmaatje Hoogeveen
 • SWW

SWW - Loket geldzaken
SWW - Loket geldzaken

Onze vacatures