De Stichting Ouderenwerk Hoogeveen (SOH) heeft als doel ouderen te activeren door middel van creatieve, recreatieve en sportieve activiteiten.
Wij doen dit door groepen rond een activiteit te voorzien van middelen waarmee zij zelfstandig hun bezigheden kunnen uitvoeren.
Activiteiten vinden bij voorkeur overdag plaats en zo veel mogelijk in ouderencentrum “Het Knooppunt”.
Naast wekelijkse zijn er ook enkele keren per jaar bijzondere activiteiten.

Momenteel wordt er op drie dagen per week een maaltijd verzorgd voor alleenstaanden die dat zelf niet goed meer kunnen. Er is meer vraag, dus uitbreiding is gewenst.


Stichting Ouderenwerk Hoogeveen
Stichting Ouderenwerk Hoogeveen

Onze vacatures