Organisatie en Doelstelling
Stichting Noordelijke Voedselbanken Zuidwest Drenthe, is één van de regionale voedselbanken die onderdeel uitmaken van het landelijke netwerk van de vereniging Voedselbanken Nederland. Een organisatie met als doelstelling iets te doen aan verspilling van voedsel en tegelijkertijd een bijdrage te leveren aan de bestrijding van armoede. En dit wordt allemaal door vrijwilligers gedragen.

Werkwijze
Wij benaderen producenten en distributeurs van voedingsmiddelen en zamelen bij hen producten in, waarvan de kwaliteit nog steeds goed is, maar die om bepaalde redenen niet meer verkocht kunnen worden (en dan meestal vernietigd worden). Van deze goederen worden vervolgens pakketten gemaakt die wekelijks worden uitgedeeld aan particuliere huishoudens die het om één of andere reden financieel niet kunnen redden. Vanuit het Distributiecentrum Zuidwest Drenthe, te Meppel worden 20 grotere voedselbanken van producten voorzien. Deze 20 voedselbanken voorzien op hun beurt weer de kleinere voedselbanken in de regio. Op dit moment (januari 2015) worden ca. 88.000 huishoudens in Nederland pakketten ter beschikking gesteld, waarvan 7000 in de regio Noord / Oost Nederland. Omdat het aantal pakketten per week groeiende zijn, zijn we opzoek naar nieuwe vrijwilligers die belangeloos hun tijd en energie ter beschikking willen stellen om de armoede van Noord / Oost Nederland te bestrijden.

Wat biedt Stichting Voedselbank Nederland Zuidwest Drenthe jou?
Een prettige werkomgeving waarin eigen initiatief en meedenken met de organisatie zeer op prijs gesteld wordt . Direct meewerken aan voedselhulp voor de armste mensen en meewerken aan het voorkomen van verspilling van goed voedsel.

Bezoek www.vbnregiono.nl  en  www.voedselbankennederland.nl  voor meer informatie over de organisatie.

Stichting Noordelijke Voedselbanken is bij de belastingdienst ingeschreven als Algemeen Nut Beogende Instelling. A.N.B.I.