Cosis is een organisatie voor mensen met een verstandelijke handicap, mensen met beperkingen als gevolg van psychiatrische problemen en aan mensen die gebruik maken van de maatschappelijke opvang. Cosis biedt mensen met een beperking een breed aanbod van woonvoorzieningen, dagbestedingprojecten en huisondersteuning/thuiszorg. Het kleinschalige karakter, dichtbij huis en midden in de lokale samenleving is hierbij kenmerkend. Cosis is actief in alle twaalf gemeenten in de provincie Drenthe en in de provincie Groningen. De zorg- en dienstverlening vindt plaats vanuit kleinschalig opgezette woon- en werkaccommodaties