Stichting Leefbaarheidsfonds Hoogeveen is opgericht in 2001. Het fonds ondersteunt initiatieven van bewoners die de leefbaarheid in hun wijk, buurt of dorp vergroten. Hiertoe ontvangt ze donaties van het Hoogeveense bedrijfsleven. 

Financieren van leefbaarheidsprojecten
Het bestuur van Stichting Leefbaarheidsfonds zet zich blijvend in om het fonds optimaal te benutten en op deze wijze in de toekomst nog vele leefbaarheidsprojecten in de gemeente Hoogeveen te financieren.

Werkwijze
Het Leefbaarheidsfonds schrijft jaarlijks alle bedrijven met meer dan 10 medewerkers in de gemeente Hoogeveen aan met het verzoek een gift over te maken aan het Leefbaarheidsfonds. Het Leefbaarheidsfonds beheert de donaties van het lokale bedrijfsleven om deze vervolgens te besteden aan diverse lopende projecten in de gemeente Hoogeveen. Het fonds zorgt in voorkomende gevallen voor de definitieve financiering van projecten die de begroting niet sluitend kunnen krijgen en vormt zo de sluitpost om een project toch gerealiseerd te krijgen. De bedragen die worden toegekend zijn afhankelijk van de inhoud en opzet van een projectaanvraag en worden door het bestuur beoordeeld.

Projecten
Stichting Leefbaarheidsfonds kan dankzij de bijdragen van de Hoogeveense ondernemers regelmatig cheques uitreiken aan actieve bewoners(werkgroepen) die zich inzetten voor hun wijk, buurt of dorp. Hiermee zijn al vele mooie projecten tot stand gekomen.

Wanneer een aanvraag bij het Leefbaarheidsfonds wordt gehonoreerd, vindt altijd een officiële overhandiging plaats. Er is daarbij aandacht voor de sponsoren door het aanbieden van een cheque met daarop de namen van bedrijven die het fonds steunen. Bij alle projecten biedt het fonds als herinnering een oorkonde aan voorzien van de namen van de sponsoren. De lokale pers besteedt altijd aandacht aan een overhandigingsmoment door het plaatsen van een persbericht + foto in de krant of op diverse nieuwswebsites.

Het fonds heeft een ANBI status en een comité van aanbeveling.