Tegen Je Wil is een telefonische hulpdienst voor mensen die tegen hun wil grensoverschrijdend gedrag hebben meegemaakt op geestelijk, lichamelijk of seksueel gebied. 

Grensoverschrijdend gedrag is ontoelaatbaar en kwetsend. Erover praten helpt. Bij Tegen Je Wil kun je anoniem je verhaal doen.

Voor wie is de hulp?
Tegen Je Wil is er voor vrouwen en meiden die bijvoorbeeld
geweld thuis of in de relatie meemaken, seks tegen je wil meemaken of steeds maar lastig gevallen worden door iemand. 
Partners van slachtoffers en andere betrokkenen (ook mannen) kunnen bellen of mailen met vragen, voor steun of informatie.

Welke hulp biedt Tegen Je Wil?
Tegen Je Wil biedt een luisterend oor en praktische informatie. We oordelen niet en zeggen niet wat iemand moet doen, degene die belt houdt zelf de regie. Iemand kan anoniem bellen, hoeft geen naam te zeggen en wij kunnen ook niet zien waar vandaan men belt!

Deze vorm van telefonische hulpverlening helpt en is voor veel slachtoffers van geweld heel belangrijk en haast uniek. Het maakt het mogelijk om met iemand te praten, voordat men de beslissing neemt of en hoe het geweld te stoppen!

Tijdens hulpverleningsprocessen kunnen de vrijwilligsters van Tegen Je Wil extra ondersteunen. Bijvoorbeeld in de periode dat de eigen hulpverlener op vakantie is of als men na een moeilijk gesprek thuis is en de behoefte voelt om met iemand na te praten over wat er allemaal loskomt tijdens de therapie.