Op korte termijn zijn wij op zoek naar bestuursleden die ons willen versterken, en die met name op het gebied van communicatie en marketing en diverse andere  bestuursleden.

Daarnaast is ook een redacteur voor ons ledenblad Roffels welkom.