De vrijwilligers van de stichting Vrijwilligersvervoer voor minder-mobielen verzorgen onder de namen Hoogeveenvervoert en DeWoldenvervoert vervoer voor burgers van Hoogeveen  die vanwege een beperking 
- geen gebruik kunnen maken van openbaar vervoer,
- niet in aanmerking komen voor WMO-vervoer of daar soms
  geen gebruik van kunnen maken 
- (niet altijd) familie, vrienden of buren hebben die voor het
  gewenste vervoer kunnen zorgen.

De klant bepaalt de bestemming. Het maakt niet uit of men een arts wil bezoeken, naar het ziekenhuis moet, boodschappen wil doen of gewoon op bezoek wil gaan bij familie of vrienden. De klant betaalt de gereden kilometers en bijkomende kosten. Het tarief is ongeveer kostendekkend.

De stichting probeert hiermee een steentje bij te dragen aan het voorkomen van eenzaamheid, vooral nu ouderen steeds langer zelfstandig (moeten) blijven wonen en niet in aanmerking komen voor dergelijke faciliteiten van een zorginstelling.