In de wijk Wolfsbos vindt u Expertisecentrum Hoogeveen, locatie "de Krulekoare."
Het expertisecentrum biedt onder andere dagbehandeling aan kinderen van 0-18 met een beperking of ontwikkelingsachterstand.

Er zijn 11 groepen die dagbehandeling krijgen op verschillende locaties in Hoogeveen.

Binnen de dagbehandeling bieden wij orthopedagogische zorg aan kinderen. We bieden specialistische ondersteuning met multidisciplinaire samenwerking met; Fysiotherapeut, Logopedist, Gedragswetenschapper, Muziektherapeut en Spel- en bewegingsagogen.
Wij begeleiden en stimuleren het kind niet alleen op het gebied van de cognitieve ontwikkeling maar ook bij de sociaal-emotionele ontwikkeling.

Naast de dagbehandeling bieden we ook specialistische BSO, logeren en zaterdagopvang.