Administratievoormekaar.nl zoekt vrijwiligers die mensen met een beperking voor langere tijd gaat helpen bij het beheren van hun post en financiële administratie. Het betreft mensen met een licht verstandelijke beperking, een vorm van autisme, of een psychiatrische stoornis, al dan niet aangeboren. In samenwerking met ambulante thuiszorgaanbieders is deze ondersteuning opgezet en uitgewerkt.

TIP: Bezoek voor verdere informatie onze website;
www.administratievoormekaar.nl