Ambiq

Aangenaam, Ambiq. Met bijna 1.000 werknemers en verschillende vestigingen in Twente, Salland en Drenthe, is Ambiq binnen haar regio de grootste zorgaanbieder voor mensen met een licht verstandelijke beperking. Hier, in Noordoost –Nederland, zijn we bovendien de enige organisatie die zich zowel op kinderen als volwassenen richt. Als Ambiq vormen we een sterk en ambitieus collectief dat voortdurend investeert in innovatie, personeel en efficiency. Op die manier kunnen wij optimale zorg, behandeling en ondersteuning bieden aan alle mensen met een licht verstandelijke beperking, zodat zij vanuit een veilige en geborgen omgeving een zo normaal en zelfstandig mogelijk leven kunnen leiden. Ambiq wil kwaliteit van zorg voor de cliënt leveren vanuit de kernwaarden: betrokken, vakkundig en toekomstgericht. Ambiq biedt een gespecialiseerd aanbod van behandeling en begeleiding voor LVB kinderen, jongeren en volwassenen met ernstige gedragsproblematiek. De orthopedagogische behandeling en begeleiding richt zich op de ontwikkeling en ontplooiing van de cliënt in gezin en/of de samenleving. Daarbij vormt behandeling van psychiatrische en gedragsstoornissen een belangrijk onderdeel. Bij 4 op de 5 cliënten is in enige mate ook sprake van psychiatrische problematiek en daarvoor zijn specialistische behandelvormen gerealiseerd.