De Noorderbrug is specialist voor mensen met Niet-Aangeboren Hersenletsel, doofheid met complexe problematiek, lichamelijke beperkingen of een chronische ziekte. Eigen kracht, eigen regie en maatwerk staan al meer dan veertig jaar hoog in het vaandel.

Medewerkers van De Noorderbrug zijn mensenkenners. Zij verstaan en begrijpen cliënten en hun netwerk vanuit een respectvolle dialoog, vakmanschap en expertise.

De Noorderbrug biedt behandeling, verzorging, verpleging, begeleiding en ondersteuning: in een wooncentrum van de Noorderbrug, thuis en in het eigen netwerk, bij werken, vrije tijd en activiteiten overdag. De Noorderbrug is actief in de provincies Groningen, Drenthe, Friesland, Overijssel, Gelderland, Flevoland en Utrecht.

Activiteiten:
Zeer divers, gericht op het (opnieuw) leren kennen van vaardigheden, training als ontspanning. Activiteitencentrum De Venne biedt binnen en buiten de vestiging ondersteuning op het gebied van arbeid, training/vorming en vrije tijd. AC De Venne streeft ernaar dat de cliënt maximaal deelneemt aan de maatschappij waardoor zijn welzijn wordt vergroot.