De Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) is een landelijke belangenorganisatie voor mensen met een Autisme Spectrum Stoornis.
De vereniging functioneert in 12 regionaal werkende afdelingen, met elk een eigen regiobestuur. De NVA Regio Overijssel zorgt voor de belangenbehartiging, voorlichting en lotgenotencontact voor mensen met autisme en hun naasten in de provincie.
De NVA is voor het bestuur van Overijssel op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die in het bestuur willen plaatsnemen.