Plan werkt in de directe leefomgeving van kinderen aan blijvende verbetering van hun levensomstandigheden.
Plan doet dit met kindgerichte gemeenschapsprojecten die armoede aan de basis aanpakken.
Plan gelooft in de kracht van kinderen en gelooft dat zij zelf heel goed weten wat zij nodig hebben. Daarom luistert Plan naar kinderen en betrekt hen bij alle activiteiten. Samen met hen werkt Plan aan betere levensomstandigheden en toekomstkansen, aan de hand van een vastomlijnd stappenplan.
 

Activiteiten:
De organisatie Plan De visie en missie van Plan > Visie> Missie> Identiteit Visie Plan staat voor een wereld waarin alle meisjes en jongens zich volledig kunnen ontwikkelen en waarin meisjes gelijke rechten hebben en dezelfde kansen krijgen; een wereld die de rechten en waardigheid van volwassenen en kinderen respecteert. Missie Plan streeft naar blijvende en concrete verbeteringen in het leven van meisjes en jongens in ontwikkelingslanden. Plan doet dit door: te luisteren naar kinderen en met hen samen te werken; uit te gaan van de kracht van ieder kind; kinderen, hun familie en de gemeenschap waarin zij leven in staat te stellen in hun basisbehoeften te voorzien en hun mogelijkheden vergroten volledig mee te doen in de samenleving; op te komen voor de rechten van kinderen, waar ook ter wereld. Identiteit Plan Nederland is lid van Plan International, een internationale, humanitaire, kindgerichte ontwikkelingsorganisatie zonder politieke, godsdienstige of commerciële doelstellingen. Plan werkt in vaak moeilijke en complexe omstandigheden aan blijvende verbeteringen in de levenssituatie van kinderen en hun familie in ontwikkelingslanden. Plan doet dit door middel van kindgerichte gemeenschapsprojecten in 48 landen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Plan zet zich wereldwijd in voor de rechten van kinderen en betere naleving van het VN-verdrag voor de Rechten van het Kind.

Werken als vrijwilliger
Ruim 200 vrijwilligers zetten zich in voor het werk van Plan voor meisjes en jongens in ontwikkelingslanden. Zij vertalen bijvoorbeeld brieven, geven voorlichting, organiseren fondsenwervende activteiten en werken mee aan evenementen, zoals de tweejaarlijkse landelijke scholierenactie Schaatsen en Zwemmen voor Water.