Je wilt leidinggevende worden bij onze groep en wel bij de bevers, onze kinderen tussen de 5 en 7 jaar. Maar wat betekent het eigenlijk om leiding te zijn?

Bovenal bied je kinderen en jongeren een fantastische vrijetijdsbesteding waarin ze hun grenzen verleggen. Het belangrijkste wat je daarbij als leidinggevende doet, is het zorgen voor de juiste omstandigheden waarin de jeugdleden optimaal hun spel kunnen spelen. Dit doe je natuurlijk niet alleen, maar gezamenlijk als leidingteam.

Je let daarbij op de volgende aandachtspunten:

 • Zorgen voor een goede sfeer.
 • Samen maken, voorbereiden en uitvoeren van de programma’s.
 • Contact houden met de ouders/verzorgers.
 • Elkaar uitdagen om een nog beter leidingteam te worden.
 • Regelmatig overleg houden met het team.
 • Samenwerken met leiding van de andere speltakken in de groep.
 • Ontvangen en begeleiden van nieuwe leidinggevenden.
 • Met elkaar de ruimte en de materialen in orde houden.
 • Duidelijke taakverdeling maken rondom administratieve en financiële taken.

Ontwikkel jezelf met Scouting Academy

Als je aan de slag gaat als leidinggevende is het handig als je over een aantal vaardigheden (competenties) beschikt. Het opleidingsprogramma Scouting Academy helpt je die competenties te ontwikkelen. Scouting Academy gaat er vanuit dat je al heel veel kan, zodat je alleen nog datgene hoeft te leren waar je zelf behoefte aan hebt. En wat je vervolgens binnen Scouting leert, komt ook buiten Scouting, op school of op je werk, weer van pas!

Samen met de praktijkbegeleider in je groep kun je bekijken hoe je jezelf verder gaat ontwikkelen.

Basisniveau om aan de slag te gaan

Als je je als nieuwe leidinggevende hebt aangemeld, bekijkt de groepsbegeleider of je aan een aantal eisen voldoet om als leidinggevende binnen Scouting aan de slag te kunnen gaan. Deze eisen zijn:

 • Je onderschrijft de doelstelling en huishoudelijk reglement van Scouting Nederland.
 • Je beschikt over een voor de functie geldige Verklaring Omtrent Gedrag.
 • Je onderschrijft de gedragscode van Scouting Nederland.
 • Je bent bereid tot ontwikkeling van de voor de functie (in deze speltak) geldende competenties.

Als je hieraan voldoet, kun je door de groepsraad benoemd worden als leidinggevende basisniveau.

Heb je vragen over het basisniveau of wil je je verder ontwikkelen tot gekwalificeerd leidinggevende? Geef je reactie, we gaan dan in gesprek met de praktijkbegeleider van je groep en bekijken wat je daarvoor nog moet kennen en kunnen.