We zijn een woonvoorziening waar 16 clienten wonen met NAH ( niet aangeboren hersenletsel). 

Clienten wonen hier zelfstandig en kunnen 24/7 beroep doen op ondersteuning van ons. Clienten kunnen gebruik van het talentencentrum de Venne in Hoogeveen.

Onze woonvoorziening zit  aan het Pr Mauritsplein in Hoogeveen naast de bibliotheek.