Stichting Omzien Naar Elkaar (St.ONE) zoekt vrijwilligers

Voor Stichting Omzien Naar Elkaar, kortweg Stichting ONE, is dat een doel op zich: hulp verlenen aan iedereen die in de ingewikkelde samenleving van vandaag, de weg niet weet.
Wij bieden als zelfstandige neutrale vrijwilligersorganisatie sociaal maatschappelijke en financiele ondersteuning in Hoogeveen. Wij helpen mensen die door een samenloop van omstandigheden op zichzelf zijn teruggeworpen, die de weg niet weten naar instanties, geen familie, vrienden of kennissen hebben om dit mee te delen of hen te helpen.

Stichting ONE voorziet in de behoefte aan een luisterend oor en het realiseren van een vertrouwensrelatie met mensen om hen van daaruit te begeleiden naar professionele instanties. De kracht van St.One is dat ad hoc ingesprongen wordt op hulpvragen en waar nodig direct hulp geboden wordt.

Samen optrekken....
'Omzien naar  elkaar' is in onze ogen meelopen op weg naar daar waar de vraag hoort. Samen optrekken met de beroepskrachten en professionele instanties binnen de gemeente Hoogeveen, is daarom van groot belang. Voor veel maatschappelijke en overheidsorganisaties zijn wij door onze laagdrempelige aanpak een serieuze gesprekspartner.  Ons team:
De activiteiten van onze stichting worden mogelijk gemaakt door een nauwe samenwerking tussen bestuur en onze veldwerkers.
Het bestuur zorgt daarbij voor het beheer van de financiën van de stichting, fondsenwerving, onderhouden van netwerken en de communicatie en pr.
De veldwerkers vormen het gezicht van de stichting voor onze cliënten.
Zij staan hen met raad en daad terzijde.

 

Vacaturegegevens: Geplaatst door Stichting  Omzien Naar Elkaar

Activiteiten: ondersteuning alleenstaanden en gezinnen,  telefonisch contact onderhouden, goed een hulpvraag kunnen analyseren en bij gelegenheid clienten bezoeken

Doelgroep: kansarme alleenstaanden en gezinnen

Specifieke Kennis:met name op sociaal en maatschapelijk  terrein.

Hoe: een luisterend oor bieden, vertrouwen te winnen en vervolgens begeleiding naar de instanties waar de vraag hoort.

Werkgebied; Gemeente Hoogeveen

Voor verdere informatie verzoeken wij u een mail te sturen naar stichtingone@gmail.com, waarna wij contact met u opnemen.

 

 

 


Stichting Omzien Naar Elkaar
Stichting Omzien Naar Elkaar

Onze vacatures