Het Senioren Platform bewaakt de belangen van alle senioren in Hoogeveen en onderhoudt contacten met organisaties, die op het gebied van senioren actief zijn, zoals woningcorporaties, welzijnswerk en de gemeente.

Het Senioren Platform geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het College van Burgemeester en Wethouders over het seniorenbeleid. Wij hebben minimaal tweemaal per jaar overleg met de wethouder(-s).

Belangrijke onderwerpen hierbij zijn wonen, zorg, welzijn, de WMO, minimabeleid en mobiliteit, alles vanuit het perspectief van de (bijna) senioren.