Ouderenwerk

Bij de Stichting Welzijnswerk Hoogeveen kunt u als oudere terecht voor een aantal diensten en voorzieningen die er op gericht zijn u te ondersteunen bij het zo lang mogelijk zelfstandig functioneren in uw eigen woon- en leefomgeving.

Zo kunt u bij ons terecht voor:

  • Voorlichting, informatie, advies en ondersteuning
  • Voorzieningen, activiteiten, ontmoetingen en ontspanning

project DiGi ouderen

In onze gemeente zijn er kwetsbare ouderen die moeite hebben om mee te (blijven) doen aan de samenleving. Ouderen moeten in de huidige samenleving steeds langer thuis blijven wonen.
Vaak betreft het ouderen met de nodige gezondheids- en mobilteitsproblemen en een beperkt netwerk. Eenzaamheid en sociale isolatie liggen op de loer.
Met het project DiGi ouderen hopen we dit te voorkomen of te doorbreken.
Helpt u mee?