Onderwerp:                    Nieuwsbrief november 2015

 

 

 

 

Vrijwilligers Hoogeveen

 

 

 

 

Deze maand:
* Vrijwilligersmarkt geslaagd!
* Aanbod Vrijwilligerscolleges november
* De Hoogeveense Uitdaging is een feit!
* Stem op de genomineerden voor de Vrijwilligersprijzen
* Meld uw klus aan op NL Doet 2016
* Vrijwilligerswerk in het buitenland
* Vrijwilligerswerk bindt Nederlanders; CBS rapport 2015
* Artikel en Inspiratiedocument "vrijwilligers en eenzaamheid"

 

 

 

Terugblik op de vrijwilligersmarkt 10 oktober j.l. in De Tamboer

Een goed begin is het halve werk. En dat was de opening door de Starwarskostuumclub van GAIA Zorgdiensten! Menig toeschouwer werd verrast door het gedreven en enthousiaste  toneelspel, maar ook door het improvisatietalent van onze burgemeester Loohuis.

Met een evaluatierespons van 75% van de organisaties hebben we een goede indruk gekregen van hoe de organisaties de markt ervaren hebben, hieronder kort samengevat:

- 75% van de respondenten vond de belangstelling voor zijn/haar de kraam goed tot zeer goed,
- 90% van de respondenten waren variërend van tevreden, tot zeer tevreden met het aantal geworven vrijwilligers en het aantal netwerkcontacten.
- Ook was ruim 75% van de respondenten zeer tevreden over de locatie, de organisatie en de publiciteit.

Met dit resultaat, sluiten de medewerkers van VrijwilligersHoogeveen het evenement weer af. Verheugd zijn wij met het aanbod van 19 organisaties om in het voorjaar tijdens een lunchbijeenkomst samen met ons te brainstormen over de vorm en inhoud van vrijwilligersmarkt 2016.

 

 

 

 

 

 

Niet Aangeboren Hersenletsel

12 november 2015
19.30-21.00 uur
De Zuiderbreedte

Lezing over Niet Aangebo-ren Hersenletsel (NHA) voor mensen die daar  in de familie of relatiesfeer mee te maken hebben. Je hebt te maken met iemand in jouw omgeving, die totaal veranderd is. Hoe ga je daarmee om
 

 

Afgeronde rechthoek: Aanmelden

 

 

 

Crowdfunding voor lokale initiatieven

17 november 2015
19.30-21.00 uur
De Zuiderbreedte

Tijdens deze introductie leer je aan de hand van praktijkvoorbeelden hoe crowdfunding werkt en op welke manier je mensen vanaf het begin betrekt bij je project. Crowdfunding is zowel interessant voor be-woners als voor organisa-ties en ondernemers.

 

Afgeronde rechthoek: Aanmelden

 

 

 

Omgaan met mensen met een beperking

26 november 2015
15.00-17.00 uur (ov)
De Zuiderbreedte

Wat is een licht verstan-delijke beperking? Wat is autisme? Hoe ga je om met ADHD? Waar let ik op in het contact met iemand met een beperking? Ben jij vrijwilliger en werk jij met bijzondere mensen, dan is deze cursus op jouw lijf geschreven!

 

Afgeronde rechthoek: Aanmelden

 

 

 

De Hoogeveense Uitdaging is een feit!

De akte en de aansluitovereenkomst voor de Hoogeveense Uitdaging zijn getekend en dat betekent dat vanaf 1 november de Hoogeveense Uitdaging  officieel van start is gegaan. Het doel van de Hoogeveense Uitdaging is om Maatschappelijk Betrokken Ondernemen in de regio Hoogeveen te bevorderen. Dit wordt gerealiseerd door het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties via vraag en aanbod samen te brengen.

Via de website:  www.hoogeveenseuitdaging.nl
kan men meer informatie vinden, maar ook inspiratievoorbeelden en toepassingen waardoor men zelf mee kan doen (bijvoorbeeld het indienen van vraag en aanbod).
 

 

 

 

 

Genomineerden Vrijwilligersprijzen bekend: stem op uw favoriet!

Uit 44 landelijke initiatieven, 271 lokale projecten en 109 voorgedragen vrijwilligers voor de VriendenLoterij Passieprijs zijn dit jaar 18 genomineerden gekozen: in iedere categorie 6.
Stem op uw favoriete genomineerde voor de Meer dan handen vrijwil-ligersprijzen 2015 en maak kans op een weekendje weg!
 

 

Afgeronde rechthoek: Stem

 

 

 

Meld uw project of klus aan voor
NL Doet 2016

Op vrijdag 11 en zaterdag 12 maart 2016 is er weer NL Doet. Heeft u vrijwilligers nodig voor uw projecten of klussen? Meld ze aan en doe ook gelijk uw digitale aanvraag voor een financiële bijdrage bij het Oranje Fonds!
 

 

Afgeronde rechthoek: Lees meer

 

 

 

Vrijwilligerswerk in het buitenland

Op zaterdag 21 november 2015 kom je in 1 dag alles te weten over vrijwilligers-werk in het buitenland. Meer dan 25 organisaties met vrijwilligersprojecten in het buitenland zijn op deze dag aanwezig om al jouw vragen te beantwoorden. Je kunt spreken met oud-deelnemers, presentaties volgen en aan workshops deelnemen.
 

 

 

Afgeronde rechthoek: Lees meer

 

 

 

Vrijwilligerswerk bindt Nederlanders

 

Nederland is Europees kampioen vrijwilligerswerk. Bijna de helft zet zich één keer of vaker per jaar in als vrijwilliger. 30 Procent doet dat elke maand en spendeert daar gemiddeld zo’n vier uur per week aan.

Dit blijkt uit de publicatie Sociale Samenhang: wat ons bindt en verdeelt van het Centraal Bureau voor de Statistiek. In het rapport wil het CBS een beeld geven van de sociale samenhang in Nederland vanuit twee invalshoeken: de participatie en het vertrouwen.

Het verbinden komt volgens het rapport vooral tot uiting in de hoge deelname aan activiteiten in de samenleving: velen doen mee. Daarnaast duiden de cijfers op veel vertrouwen. Dat geldt niet alleen voor het onderlinge vertrouwen, maar ook voor het vertrouwen in vooral de gezaghebbende instituten zoals rechters, politie en leger. Het vrijwilligerswerk is een belangrijk aspect dat Nederlanders bindt, aldus het CBS. 

 

Afgeronde rechthoek: Lees het rapport

 

 

 

 

Alert zijn op eenzaamheid onder vrijwilligers

 

Op eenzaamheid rust een taboe. Het kan zijn dat de vrijwilliger die elke week bardienst draait reikhalzend uitkijkt naar die avond, omdat het zijn enige uitje is. Een aantal signalen kunnen u helpen om eenzaamheid te voorkomen in uw vrijwilligersorganisatie.

 

Afgeronde rechthoek: Lees meer

 

 

Inspiratie: 'Unusual suspects' in de coalitie tegen eenzaamheid

 

Niet alleen praktische tips vanuit de bestaande praktijk, maar juist ook inspirerende ideeën die ook door vrijwilligersorganisaties uit andere branches overgenomen kunnen worden.

Download hier:
Inspiratiedocument breed vrijwilligerswerk tegen eenzaamheid: Mensen betrekken op hun interesse

 

 

 

Vrijwilligers Hoogeveen
Het Haagje 119
7902 LE Hoogeveen
T: 0528 278 855