De stichting Vrijwilligersvervoer voor minder-mobielen organiseert vrijwilligersvervoer voor mensen met een beperking in de gemeenten Hoogeveen en De Wolden onder de namen Hoogeveenvervoert en DeWoldenvervoert.
Het bestuur van de stichting bestaat bij voorkeur uit minimaal vijf personen, afkomstig uit beide gemeenten. Naast voorzitter, secretaris en penningmeester (dagelijks bestuur) zijn dat 2 algemene bestuursleden annex coördinator en 1 bestuurslid Publiciteit

Taken

De voornaamste taken en verantwoordelijkheden van het bestuur zijn:

 • Opstellen van een beleidsplan voor de lange en korte termijn.
 • Inrichten van de (administratieve) organisatie inclusief de structuur van delegatie van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden.
 • Opstellen en onderhouden van proces- en procedurebeschrijvingen en van regelingen en protocollen e.d. waarin de kaders van vervoersactiviteiten worden beschreven. Denk hierbij aan klachten en ongevallen / calamiteiten onderweg.
 • Vaststellen van het jaarplan / begroting inclusief de tarieven.
 • Werven van fondsen inclusief het aanvragen van subsidies.
 • Onderhouden van de contacten met de verschillende betrokken partijen en belanghebbenden zoals gemeente(n), zorginstellingen en andere vrijwilligersorganisaties.
 • Direct leidinggeven aan een of meer coördinator(en) en indirect aan de gehele organisatie.
 • Vaststellen van het jaarverslag en verlenen van décharge aan gedelegeerden.
 • Afleggen van verantwoording aan betrokken partijen en andere belanghebbenden over de resultaten van de uitgevoerde activiteiten.

Voorwaarden

 • Aantoonbare kennis en ervaring op bestuurlijk gebied.
 • Goede vaardigheden op het gebied van communicatie en samenwerking.
 • Aantoonbare affiniteit met een of meer van de taakgebieden van het bestuur.
 • Minimale beschikbaarheid van 8 uur per week.
 • Verklaring Omtrent Gedrag is vereist. 

Vacaturegegevens

Geplaatst door
Bekijk informatie en andere vacatures van Vrijwilligersvervoer voor minder-mobielen - Hoogeveenvervoert
Activiteiten Administratief/informatief , PR/voorlichting , Bestuurlijk/leidinggevend , Algemeen ondersteunend , Organiseren , Begeleidend , Actief
Doelgroepen Volwassenen 20 - 55 , Ouderen 55+ , Gehandicapten
Regelmaat inzet Met regelmaat
Dagdeel 's Avonds , Maandag tot vrijdag
Regio Hoogeveen , Buiten gemeente Hoogeveen
Sectoren Hulpverlening en zorg , Welzijn
Locatie Hoogeveen
Mij registreren als vrijwilliger

Indien u al een profiel heeft kunt u via onderstaande knop inloggen. U keert dan automatisch terug naar deze vacature.

* Dit is een verplicht veld

De aanbieder van deze vacature ziet naast uw reactie uw naam, woonplaats, e-mailadres en telefoonnummer.