De trainingen van het Vrijwilligerscollege zijn bedoeld voor burgers die zich vrijwillig inzetten, mantelzorgers en voor vrijwilligers van maatschappelijke organisaties, verenigingen en stichtingen in de gemeente Hoogeveen.

Hoewel de meeste trainingen gratis worden aangeboden, worden er door de organisatie wel kosten gemaakt. Om de continuïteit te bewaken, hebben we onderstaande voorwaarden opgesteld:

Inschrijven voor een training
Inschrijven kan door het digitale inschrijfformulier in te vullen en te retourneren.  Na inschrijving ontvangt u een automatische bevestiging. Inschrijvingen worden verwerkt in volgorde van binnenkomst. VrijwilligersHoogeveen behoudt zich het recht voor om inschrijvingen af te wijzen.

Bevestiging van deelname
Na de automatische bevestiging van inschrijving ontvangt u van de organisatie een bevestiging van deelname.  Zijn er te weinig deelnemers voor een training, waardoor de training niet doorgaat dan ontvangt u uiterlijk de dag voor de training bericht.

Annuleren
Annuleren kan bij voorkeur tot 2 werkdagen voor de training. Dat geeft Vrijwilligerscollege de gelegenheid om deelnemers op de wachtlijst alsnog uit te nodigen. Bij verhindering op het laatste moment mag u ook zelf voor een vervangende cursist zorgen.

Nogmaals
Vrijwilligerscollege biedt de meeste trainingen gratis aan, maar maakt daarvoor wel kosten.

Privacy
Het Vrijwilligerscollege Hoogeveen behandelt de persoonlijke gegevens vertrouwelijk.