Het Vrijwilligerscollege is een initiatief van VrijwilligersHoogeveen. Binnen Vrijwilligerscollege wordt belangeloos kennis gedeeld door vrijwilligers, beroepskrachten, oud-ondernemers, etc. aan vrijwilligers. Lees meer over Het Vrijwilligerscollege

Klik op: E-LEARNING voor meer dan 35 modules die u zelf thuis kunt volgen.
Klik op deze
 link voor het bekijken van de webinarpresentaties over actuele onderwerpen vrijwillige inzet in 2020. Deze 18 webinars zijn aangeboden i.h.k.v. Kennisboost Campagne Mensen Maken Nederland

 

18 mei 2021

Basisinstructie online communiceren via Skype

Vrijwilligers Hoogeveen - Vrijwilligerscollege Hoogeveen
Omdat ook na corona het online communiceren zal blijven, willen we vrijwilligers de mogelijkheid bieden om zich de basis van het online communiceren eigen te maken. Met de opgedane kennis kan u ook zelf het initiatief nemen om eens één of meerdere personen online uit te nodigen.