Het Vrijwilligerscollege is een initiatief van VrijwilligersHoogeveen. Binnen Vrijwilligerscollege wordt belangeloos kennis gedeeld door vrijwilligers, beroepskrachten, oud-ondernemers, etc. aan vrijwilligers. Lees meer over Het Vrijwilligerscollege

Klik op: E-LEARNING voor meer dan 35 modules die u zelf thuis kunt volgen.

Klik op deze
 link (en daarna op de groene knop ARCHIEF) voor het bekijken van de webinarpresentaties over actuele onderwerpen vrijwillige inzet in 2021. Deze webinars zijn aangeboden i.h.k.v. Kennisboostweek Campagne Mensen Maken Nederland in juni 2021.

 

25 jan. 2022

De Nieuwe Inburgeringswet, hoe ziet de uitvoering daarvan eruit in de gemeente Hoogeveen?

Vrijwilligers Hoogeveen - Vrijwilligerscollege Hoogeveen
Het doel van de Wet Inburgering is dat inburgeringsplichtigen zo snel mogelijk meedoen in Nederland. En dat nieuwkomers daarnaast zo snel mogelijk werk vinden. De belangrijkste verandering: De gemeente gaat inburgeringsplichtige nieuwkomers begeleiden bij hun inburgering (participeren en integreren).
15 feb. 2022

Signaleren laaggeletterdheid en succesvol verwijzen

Vrijwilligers Hoogeveen - Vrijwilligerscollege Hoogeveen
Iedereen moet kunnen meedoen in de samenleving. Maar 1 op de 9 mensen heeft moeite met lezen, rekenen en het gebruiken van een computer of smartphone. Als iemand deze vaardigheden niet of maar beperkt kan toepassen, kan hij/zij laaggeletterd zijn en moeite hebben om in onze maatschappij mee te kunnen doen.