Vrijwilligers Hoogeveen is de spil in het vrijwilligerswerk in Hoogeveen.
Onze kernactiviteit is het aanbieden en onderhouden van de vrijwilligersvacaturebank. Deze bevat de meest actuele vrijwilligersvacatures in uw eigen dorp, wijk of buurt. Maar Vrijwilligers Hoogeveen doet meer.

Scholing
Voor vrijwilligers en actieve burgers bieden wij trainingen via het Vrijwilligerscollege aan.Voor informatie of advies, voor het opzetten van een vrijwilligersbeleid, of voor andere vragen, wij staan u graag te woord.

Projecten
Vrijwilligers Hoogeveen organiseert ook projecten die direct of indirect ten doel hebben om de vrijwillige inzet van inwoners van de gemeente Hoogeveen te vergroten. Denk hierbij aan de Vrijwilligersmarkt. Maar wij zetten ons ook graag in om ondernemers te informeren over de verschillende vormen van Maatschappelijk Betrokken Ondernemen.

Wet en regelgeving
Dossier: Onbetaald werk bij organisatie met winstoogmerk

Iedereen die onbetaald bij een organisatie met winstoogmerk actief is, is geen vrijwilliger. Gevolg is dat diegenen niet onder de vrijwilligersverzekering vallen en ook geen gebruik kunnen maken van de vrijwilligersvergoeding. Elke betaling wordt gezien als inkomen waarover inkomstenbelasting betaald moet worden.
Lees meer:
https://nov.nl/netwerken/wet-en-regelgeving/dossier-vrijwilligersvergoeding

NOV-keurmerk Vrijwillige Inzet Goed Geregeld
https://www.nov.nl/kwaliteit-en-diensten/goed-geregeld
Wilt u in aanmerking komen voor het NOV-keurmerk? Neem dan altijd even contact op met Vrijwilligers Hoogeveen, wij hebben een adviseur in huis die de licentie heeft om u te begeleiden in het Goed Geregeld traject . U kunt ook gebruik, maken van een landelijke adviseur, zie: een adviseur bij u in de buurt. Samen kunt u dan uw plan van aanpak bespreken. Hierdoor weet u zeker dat u de juiste werkwijze volgt en worden teleurstellingen voorkomen. Aan het verkrijgen van het NOV-keurmerk zijn kosten verbonden
Wilt u meer weten over onze activiteiten? Mail naar info@vrijwilligershoogeveen.nl

.....................................................................................................................................................................................................

Voor vragen, opmerkingen of klachten over de website kunt u terecht bij:

Vrijwilligers Hoogeveen
p/a Centraal Bureau Stichting Welzijnswerk
Het Haagje 119
7902 LE Hoogeveen
t: 0528 278 855
e: info@vrijwilligershoogeveen.nl

 

PRIVACYSTATEMENT
Vrijwilligers Hoogeveen heeft de eisen die de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming aan een digitale vacaturebank stelt in acht genomen. Vrijwilligers Hoogeveen verwerkt niet méér gegevens dan zij nodig heeft voor haar doel, nl vraag en aanbod op het gebied van vrijwillige inzet met elkaar in contact te brengen en het informeren van personen over scholing en activiteiten van VrijwilligersHoogeveen.  
Voor het inschrijven en bemiddelen van  jongeren onder de 16 jaar is toestemming van ouders of verzorgers nodig.  
U heeft recht op inzage, correctie en vernietiging van uw gegevens als deze in Vrijwilligers Hoogeveen staan. U kunt uw rechten uitoefenen middels uw account of door een email te sturen naar info@vrijwilligershoogeveen.nl.
De gegevens worden uiterlijk 2 jaren na het beëindigen van de klantrelatie vernietigd, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht.
Vrijwilligers Hoogeveen zorgt voor een goede beveiliging van de gegevens.
Vrijwilligers Hoogeveen maakt geen gebruik van uw gegevens voor commerciele doeleinden zoals direct marketing.
VrijwilligersHoogeveen is een onderdeel van de SWW en verwijst u voor meer informatie naar het Privacy Statement SWW.

 
Vrijwilligers Hoogeveen is sinds medio 2013 de naam van het Vrijwilligerssteunpunt, dat al vele jaren actief is in de gemeente Hoogeveen. De website www.vrijwilligershoogeveen.nl is ontwikkeld door Vrijwilligers Hoogeveen. Het is de digitale vacaturebank voor het zoeken naar vrijwilligerswerk, vrijwillige inzet en vrijwilligers in de gemeente Hoogeveen. De website is voor iedereen toegankelijk die zich vrijwillig wil inzetten voor een organisatie of voor een ander, individueel of in een groep, langdurig of voor een kortere periode.

Het beheer van de website en de persoonlijke dienstverlening en ondersteuning van onze klanten wordt verzorgd door de medewerkers van Vrijwilligers Hoogeveen. Op deze website berust het auteursrecht, conform de Nederlandse Auteurswet. Niets van deze website mag worden overgenomen zonder uitdrukkelijke toestemming van Vrijwilligers Hoogeveen.