Privacyverklaring
Vrijwilligers Hoogeveen heeft de eisen die de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming aan een digitale vacaturebank stelt in acht genomen. Vrijwilligers Hoogeveen verwerkt niet méér gegevens dan zij nodig heeft voor haar doel, nl. vraag en aanbod op het gebied van vrijwillige inzet met elkaar in contact te brengen en het informeren van personen over scholing en activiteiten van VrijwilligersHoogeveen. Voor het inschrijven en bemiddelen van jongeren onder de 16 jaar is toestemming van ouders of verzorgers nodig.  

Het complete privacystatement van Vrijwilligers Hoogeveen leest u hier