Vrijwilligersmarkt trok veel publiek

Met meer dan 35 standhoudende organisaties en meer dan 450 bezoekers was de Vrijwilligersmarkt in de Tamboer op zaterdag 6 oktober jl. succesvol te noemen. Een geanimeerd gesprek tussen jongeren uit Hoogeveen en burgemeester Loohuis over de toekomst van het vrijwilligerswerk en de rol van jongeren daarbij, krijgt zeker een vervolg.

....................................................................................................................................................

Zelfevaluatie Vrijwillige Inzet Goed Geregeld

Vereniging NOV vindt het belangrijk dat iedereen die zich vrijwillig inzet voor een ander, dat bij een organisatie doet die goed met die inzet omgaat. Met onder andere deze Zelfevaluatie helpen we organisaties om dat voor elkaar te krijgen. Zo kunnen vrijwilligers(organisaties) doen waar ze goed in zijn: de samenleving mooier maken.

Waarom een goede uitvoering van vrijwilligersbeleid belangrijk is voor:
De vrijwilliger
Het vergroot het werkplezier en de tevredenheid van vrijwilligers, waardoor de betrokkenheid bij het doel en de organisatie toeneemt.
Je organisatie
Het zorgt voor goedlopende werkprocessen, het bereiken van de organisatiedoelstellingen en een goede samenwerking tussen vrijwilligers en eventuele beroepskrachten.
De buitenwereld
Het draagt bij aan een positief imago van je organisatie. Dat helpt bij het werven van nieuwe vrijwilligers, maar bijvoorbeeld ook in je relaties met financiers en samenwerkingspartners. Elke goeie ervaring van vrijwilligers maakt hen een ambassadeur voor de organisatie en het vrijwilligerswerk in het algemeen.

Voor meer info zie hier de link naar de ZELFEVALUATIE

....................................................................................................................................................

Aan de Slag, vrijwilligerswerk voor bewoners van het AZC

Voor het behoud van gezondheid is actief zijn essentieel. Met het project ‘Aan de slag’ wordt gestimuleerd dat asielzoekers en staushouders vrijwilligerswerk doen. Veerkracht van de mensen wordt bevorderd en talenten en vaardigheden worden benut. Daarnaast vergroot het de kans op succesvolle integratie in Nederland of een duurzame terugkeer naar land van herkomst. VrijwilligersHoogeveen zoekt projecten, evenementen, klussen waar groepjes bewoners aan mee kunnen werken, lees meer op Aan de slag

....................................................................................................................................................