Op deze pagina leest u meer over de activiteiten van VrijwilligersHoogeveen. Onze voornaamste taak is het verbinden van vraag en aanbod van vrijwillige inzet in de gemeente Hoogeveen. Daarnaast houden wij ons met vrijwillige en maatschappelijke inzet in het algemeen bezig en ondersteunen wij vele (vrijwilligers)organisaties op diverse gebieden.

# Meedoen / Samen aan de slag, vrijwilligerswerk voor bewoners van het AZC

# Meedoen - Samen aan de slag is het vervolg op Aan de Slag. Met # Meedoen betrekken we AZC-bewoners bij vrijwilligerswerk, ondersteunen bij sociale contacten en bij het leren van de Nederlandse taal. Veerkracht van de mensen wordt bevorderd en talenten en vaardigheden worden benut.  Daarnaast vergroot het de kans op succesvolle integratie in Nederland of een duurzame terugkeer naar land van herkomst. VrijwilligersHoogeveen zoekt projecten, evenementen, klussen waar groepjes bewoners aan mee kunnen werken, lees meer op deze pagina

..................................................................................................................................................

NOV-keurmerk Vrijwillige Inzet Goed Geregeld 
Wilt u in aanmerking komen voor het NOV-keurmerk? Neem dan altijd even contact op met VrijwilligersHoogeveen, wij hebben een adviseur in huis die de licentie heeft om u te begeleiden in het Goed Geregeld traject. U kunt ook gebruik maken van een landelijke adviseur, zie: een adviseur bij u in de buurt. Samen kunt u dan uw plan van aanpak bespreken. Hierdoor weet u zeker dat u de juiste werkwijze volgt en worden teleurstellingen voorkomen. Aan het verkrijgen van het NOV-keurmerk zijn kosten verbonden.
Wilt u meer weten over onze activiteiten? Mail naar info@vrijwilligershoogeveen.nl

..................................................................................................................................................

Zelfevaluatie Vrijwillige Inzet Goed Geregeld
Vereniging NOV vindt het belangrijk dat iedereen die zich vrijwillig inzet voor een ander, dat bij een organisatie doet die goed met die inzet omgaat. Met onder andere deze Zelfevaluatie helpen we organisaties om dat voor elkaar te krijgen. Zo kunnen vrijwilligers(organisaties) doen waar ze goed in zijn: de samenleving mooier maken.

Een goede uitvoering van vrijwilligersbeleid is belangrijk voor:

de vrijwilliger: het vergroot het werkplezier en de tevredenheid van vrijwilligers, waardoor de betrokkenheid bij het doel en de organisatie toeneemt.
de organisatie: het zorgt voor goedlopende werkprocessen, het bereiken van de organisatiedoelstellingen en een goede samenwerking tussen vrijwilligers en eventuele beroepskrachten.
de buitenwereld: het draagt bij aan een positief imago van de organisatie. Dat helpt bij het werven van nieuwe vrijwilligers, maar bijvoorbeeld ook in de relatie met financiers en samenwerkingspartners. Elke goede ervaring van vrijwilligers maakt hen een ambassadeur voor de organisatie en het vrijwilligerswerk in het algemeen.

Voor meer info zie hier de link naar de ZELFEVALUATIE.

..................................................................................................................................................

Wet en regelgeving

Dossier: Onbetaald werk bij organisatie met winstoogmerk
Iedereen die onbetaald bij een organisatie met winstoogmerk actief is, is geen vrijwilliger. Gevolg is dat diegenen niet onder de vrijwilligersverzekering vallen en ook geen gebruik kunnen maken van de vrijwilligersvergoeding. Elke betaling wordt gezien als inkomen waarover inkomstenbelasting betaald moet worden. Lees meer