Wereld Alzheimer Dag in Drenthe: Be-leven met dementie!

Op vrijdagmiddag 19 september 2014 van 13.00 uur tot 18.00 uur wordt in het kader van de Wereld Alzheimer Dag, een inspirerende en creatieve middag georganiseerd met als thema Be-leven met dementie. Plaats van handeling is de Tamboer in Hoogeveen. Er is een gevarieerd en uitgebreid programma met creativiteit, kunst en muziek bij dementie.

Psychogerontoloog Huub Buijssen opent de middag met een lezing met de titel Alzheimer, zit er nog muziek in? Dementie tast de geestelijke vermogens aan, maar hoe zit het met iemands gevoelens? En wat gebeurt er met het muzikale brein?  Daarna is er werk aan de winkel in 10 verschillende zalen en is er een interactieve theatervoorstelling van bureau Zorggeluk. Er is daarnaast een informatieve en gezellige markt.

Deze middag is bedoeld voor mensen met dementie, mantelzorgers en professionals in de directe zorg rondom dementie en andere betrokken belangstellenden. Voor meer informatie over het programma en aanmelding, klik hier. De toegang is gratis.


Wereld Alzheimer Dag in Drenthe 19 sept: Be-leven met dementie!