Op 16 mei as. gaat een grote delegatie van de nieuwe gemeenteraad aan tafel met vertegenwoordigers van verschillende vrijwilligersorganisaties uit Hoogeveen voor een brunch. De nieuwe bestuurders gaan tijdens de brunch in gesprek met het vrijwilligersveld over wat ze samen met hen kunnen betekenen voor de gemeenschap. De animo voor deelname aan deze bijeenkomst is van beide kanten groot: er nemen 11 gemeenteraadsleden deel en 36 organisaties uit Hoogeveen.
De nieuwe wethouder Erik Giethoorn zal de bijeenkomst bijwonen. De bijeenkomst staat onder leiding van mevrouw Annie Kamp, voorzitter van Mezzo, de landelijke vereniging voor mantelzorgers en vrijwilligerszorg.

Thematafels
Tijdens de brunch wordt aan 6 thematafels gesproken over de thema’s zorg en welzijn, jeugd en onderwijs, cultuur en sport en actief burgerschap. Vrijwilligers dragen, vaak met hart en ziel, op een belangrijke manier bij aan de participatiesamenleving. De tijden veranderen en de gemeente krijgt er veel taken bij, vaak gecombineerd met bezuinigingen. Zowel gemeente als vrijwilligers(organisaties) voelen de druk van die ontwikkelingen, maar zijn ook zeer gemotiveerd om publieke taken te versterken of zelfs overeind te houden. Dat vormt een prima basis voor een (hernieuwde) kennismaking en een goed gesprek. Het doel is per thema de bevindingen en resultaten samen te vatten in een gezamenlijke feiten-, doelen- en wensenlijst en wellicht al te komen tot concrete afspraken!

Gemeentebestuur aan tafel met vrijwilligersveld is een initiatief van vrijwilligerssteunpunt vrijwilligersHoogeveen en Vereniging NOV en partners. Op www.beleidenvrijwilligerswerk.nl staan alle partners en tips voor de gemeente.


Grote delegatie Gemeentebestuur aan tafel met Vrijwilligersveld