Opvang asielzoekers in De Grittenborgh Hoogeveen

De Grittenborgh in Hoogeveen gaat vanaf november 2014 onderdak bieden aan asielzoekers. De voormalige gevangenis staat nu leeg. Het gebouw wordt zodanig aangepast dat er vanaf november ongeveer 750 asielzoekers kunnen worden opgevangen. Op termijn zou dat aantal kunnen oplopen naar duizend, afhankelijk van de instroom.

Burgemeester Karel Loohuis: ‘Staatssecretaris Fred Teeven van Veiligheid en Justitie heeft mij gebeld over de plannen. Het officiële bericht van het COA ontvingen we vorige week dinsdag. De vestiging van een opvanglocatie in De Grittenborgh past binnen het bestemmingsplan. Uiteraard hebben we oog voor de belangen van de omwonenden en van alle inwoners van de gemeente. Dat begint bij duidelijke informatie over wat er gaat gebeuren. We hebben daarom de omwonenden per brief uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst.’

Het is de bedoeling dat de locatie twee tot vijf jaar in gebruik zal zijn. De asielzoekers komen op dit moment voornamelijk uit Syrië, Irak en Eritrea. Burgemeester Loohuis: ‘We kennen via de media de vaak zware omstandigheden waaruit deze mensen zijn gevlucht. Als gemeente vinden we het belangrijk om onze verantwoordelijkheid te nemen voor een goede opvang van deze mensen. De komende tijd bereiden we ons daarop voor.’

De Grittenborgh
De Grittenborgh is tot eind 2013 in gebruik geweest als penitentiaire inrichting. Het gebouw is eigendom van het Rijk. Op dit moment wonen er enkele mensen ‘antikraak’. Zij moeten De Grittenborgh verlaten.

Bron: http://www.coa.nl/nl/nieuws/opvang-asielzoekers-in-de-grittenborgh-hoogeveen

 

 

Vrijwilligers maken verblijf van bewoners AZC aangenamer