Het Vrijwilligerscollege Hoogeveen organiseert in samenwerking met De Noorderbrug een gratis lezing voor vrijwilligers en mantelzorgers die werken of te maken hebben met mensen met een niet aangeboren hersenletsel. Een gedragswetenschapper van De Noorderbrug verzorgt de lezing. Aanvullend zullen een aantal cliënten van De Noorderbrug hun persoonlijke verhaal vertellen en is er een mogelijkheid voor deelnemers aan deze lezing om een aantal ervaringsoefeningen te doen. De combinatie van informatie, persoonlijke verhalen en het zelf ervaren zorgt voor een verhelderende kijk op dit onderwerp en leert je met meer begrip om te gaan met iemand met een niet aangeboren hersenletsel.

De Noorderbrug is een organisatie die zorg en ondersteuning biedt aan mensen met een niet aangeboren hersenletsel, doofheid met complexe problematiek, lichamelijke beperkingen of chronische ziekte en hun familie en sociale netwerk.

Meer informatie en aanmelding
De lezing vindt plaats op 8 oktober a.s. van 19.30 tot 21.30 uur bij De Noorderbrug, locatie AC De Venne, Ploeger 1 in Hoogeveen. Aanmelden kan via het Vrijwilligerscollege Hoogeveen, per mail vc@vrijwilligershoogeveen.nl of telefonisch 0528 278 855 (Inge Vegter, bereikbaar op maandag en woensdagochtend).


Gratis lezing: Leven met niet aangeboren hersenletsel