Vrijwilligerscollege Hoogeveen organiseert op 20 en 23 oktober as. een informatiebijeenkomst over Wetten en regelingen in 2015: Wat gaat er allemaal veranderen?

De bijeenkomst is bedoeld voor (vrijwilligers-)organisaties die zich inzetten voor minima in de gemeente Hoogeveen.

Herman Voss, medewerker Strategie, Beleid en Projecten van de Gemeente Hoogeveen, licht de op stapel staande veranderingen in wetten en regelingen voor 2015 toe. Hij doet dit op maandagmorgen 20 oktober van 10.00 tot 11.30 uur in Buurtgebouw ’t Oor en op donderdagmiddag 23 oktober van 15.00 tot 16.30 uur bij de Stichting Welzijnswerk aan Het Haagje 119. Herman Voss wordt vergezeld door een werkcoach/inkomensconsulent.

Inhoud bijeenkomst
Het programma is als volgt:

  • Herman Voss aan het woord
  • Gelegenheid voor vragen
  • Korte presentatie algemeen maatschappelijk werk
  • Voorstellen Be Duinkerken, Centraal Meldpunt, wanneer is het handig om met het Centraal Meldpunt contact te zoeken, welke vragen kunt u aan Be stellen?

In de presentatie van het algemeen maatschappelijk werk komt de vraag aan de orde wanneer het voor vrijwillige dienstverleners van belang is om het maatschappelijk werk in te schakelen? Hoe moet een dienstverlener dat doen? Hoe worden zij verder geïnformeerd? Hoe ziet de samenwerking er verder uit?Medewerkers die hiermee te maken hebben zijn van harte uitgenodigd zich aan te melden voor een van de bijeenkomsten.

Meer informatie en aanmelding
Geïnteresseerde vrijwilligers van organisaties kunnen zich aanmelden bij het Vrijwilligerscollege Hoogeveen via email vc@vrijwilligershoogeveen.nl of telefonisch via 0528-278855 (receptie SWW), vermeld daarbij wel even om welke bijeenkomst het gaat. Beide bijeenkomsten zijn hetzelfde van opzet.


Informatiebijeenkomst Wetten en regelingen in 2015