De vierde editie van de Vrijwilligersmarkt in Hoogeveen die plaatsvond op zaterdag 8 november jl. toonde maar weer eens aan hoeveel vrijwilligerswerk er in Hoogeveen te doen is. De Vrijwilligersmarkt leverde voor de aanwezige organisaties allemaal nieuwe contacten op, niet alleen vrijwilligerscontacten maar ook netwerkcontacten, een mooi resultaat.

Vrijwilligers Hoogeveen organiseerde de Vrijwilligersmarkt voor de 4e keer, centraal in Hoogeveen dit jaar, namelijk in De Tamboer én op een zaterdag. Een jaarlijks groeiend aantal vrijwilligersorganisaties en belangstellenden uit Hoogeveen wist de markt in De Tamboer te vinden. Gedurende de dag ontvingen wij een kleine 500 bezoekers.
De markt werd geopend door burgemeester Loohuis die in zijn welkomstwoord refereerde aan het grote belang van vrijwilligers voor de Hoogeveense samenleving.

De doorloop van bezoekers was de gehele dag goed te noemen: jong en oud, scholier, werkzaam, werkloos of gepensioneerd, liet zich informeren over de verschillende manieren waarop zij hun talent, ervaring en deskundigheid kunnen inzetten. Een aantal organisaties gaf aan goede gesprekken te hebben gevoerd met belangstellenden over de inhoud van vrijwilligerswerk. De markt biedt daarnaast voor de organisaties onderling ook de mogelijkheid met elkaar in gesprek te gaan en te netwerken. Ook dat gebeurde volop.

Levendige presentatie
Buiten bij De Tamboer presenteerde Scouting zich al met het roosteren van broodjes voor bezoekers en voorbijgangers en was de Zoembus aanwezig met spelmateriaal voor kinderen. Die konden binnen ook prima terecht bij de Speel-o-theek die veel speelgoed had meegebracht.
Belangstellenden konden buiten een ‘testritje’ maken op de duofiets van De Westerkim. Verder werd er gebreid door De Rollende Breibol, was er een huiskamer voor het sociaal huisbezoek, een handtekeningenactie van Amnesty International en presenteerden veel vrijwilligersorganisaties uit de zorg, ouderenondersteuning en kunst en cultuur zich met een kraam of een tafel.
Tegen het einde van de dag werd een aantal mensen blij gemaakt bij de verloting van kaarten voor de voorstelling van Hans Klok en voor die van het Smartlappenkoor Hoogeveen.
Vrijwilligers uiteraard, ze verdienen het!


Veel publiek voor Vrijwilligersmarkt in De Tamboer