Gratis VOG in 2015

24 november 2014

Per 1 januari 2015 kunnen vrijwilligersorganisaties die met minderjarigen en/of verstandelijk beperkten werken in aanmerking komen voor de Regeling Gratis Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Vrijwilligers van organisaties die tot de regeling zijn toegelaten, kunnen dan gratis een VOG aanvragen. Organisaties moeten onder andere met minimaal 70% vrijwilligers werken en preventief beleid voeren. De regeling is alleen voor digitale VOG's en vrijwilligersorganisatie met E-herkenning. Om in aanmerking te komen moet vrijwilligersorganisaties zich per 1 januari 2015 aanmelden op www.gratisvog.nl (nog niet live).

Bereid u voor

Aangezien de Verklaring Omtrent Gedrag niet zaligmakend is, is één van de voorwaarden om toegelaten te worden tot de regeling dat de vrijwilligersorganisatie kan aantonen dat ze preventief beleid heeft. Denk hierbij aan een gedragscode, aanstellingsbeleid of het hebben van een vertrouwenspersoon. Voorbeelden van zulk beleid vindt u op In veilige handen http://www.inveiligehanden.nl/. Omdat alleen digitale VOG-aanvragen gratis worden, is het noodzakelijk om als organisatie E-herkenning niveau 1 aan te vragen. Dat kunt u nu al doen. Meer informatie hierover staat op de website: https://www.eherkenning.nl/.

Oude regeling vergoeding VOG loopt af

De regeling voor het vergoeden van VOG's loopt eind 2014 af. In 2014 hebben Scouting Nederland, NOC*NSF en het steunpunt Kindervakantiekampen meegedaan aan een pilot voor de invoering van de gratis VOG. Deze pilot eindigt 31 december 2014. Na deze datum is het niet meer mogelijk om via NOC*NSF, Scouting Nederland en steunpunt Kindervakanties de kosten voor een VOG vergoed te krijgen. Iedereen die gebruikt heeft gemaakt van de regeling kan zich per 1 januari 2015 aanmelden op www.gratisvog.nl.

 

Medewerkers van het Vrijwilligerscollege spannen zich in om een training “In Veilige Handen” aan te bieden in het voorjaar 2015!!!


Gratis VOG in 2015