Nieuwe regeling WW en Vrijwilligerswerk

01 januari 2015

Per 1 januari heeft minister Asscher een nieuwe regeling WW en Vrijwilligerswerk in laten gaan. Het liefst had Vereniging NOV gehad dat het UWV niet meer zou controleren op vrijwilligerswerk, maar daar wil de minister niet aan om werkverdringing te voorkomen. Omdat we er niet direct op rekenen dat met de nieuwe regeling alle problemen voorbij zijn, hebben we met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid afspraken gemaakt om na vijf maanden te evalueren. Help ons door via ons meldpunt alles wat misgaat te melden. Dat is anoniem.

Wat is er anders?

De nieuwe regeling gaat uit van wat vrijwilligerswerk is bij (niet-commerciële) organisaties. Als iets bij een organisatie vrijwilligerswerk is, dan mag de WW'er het doen, ongeacht het aantal uur dat hij dat wil doen. Vanzelfsprekend moet hij kunnen voldoen aan zijn andere verplichtingen voor het UWV, wat in de praktijk geen probleem blijkt te zijn.

Wat is vrijwilligerswerk?

Ook voorheen betaald werk kan vrijwilligerswerk zijn bij een organisatie. Voorwaarde is dat het werk minimaal een jaar lang niet gedaan is door een betaalde medewerker. Dit staat in de regeling om werkverdringing te voorkomen. Organisaties die een betaalde baan 1-op-1 overzetten naar een vrijwilligersfunctie (het gebeurt, echt waar!), kunnen daar dus voorlopig geen vrijwilliger met een WW-uitkering voor vragen. Vereniging NOV adviseert organisaties die onbekend zijn met vrijwilligerswerk om contact op te nemen met de vrijwilligerscentrale in hun gemeente en ons standpunt te lezen en ter harte te nemen.

Twijfels

De nieuwe regeling is gebaseerd op het systeem van de Algemeen Nut Beogende Insteling (ANBI, hiervan is een register) en Sociaal Belang Behartigende Instelling (SBBI, deze staan niet geregistreerd). Lees hier meer over SBBI en ANBI. Naar wij verwachten zal vooral het bepalen welke organisatie een SBBI is een probleem worden voor de UWV-medewerkers. Ook zijn wij erg benieuwd welke vrijwilligersorganisaties en vooral ook burgerinitiatieven buiten het systeem van SBBI en ANBI vallen en dus (onterecht) geen vrijwilligers met een WW-uitkering kunnen vragen.

Daarom een MELDPUNT

Graag ontvangen wij voor de evaluatie met het ministerie meldingen van mensen en organisaties die vinden dat het UWV onterecht het doen van vrijwilligerswerk door iemand met een WW-uitkering afwijst. Ga hier naar het meldpunt WW en VrijwilligerswerkDeel deze informatie met zoveel mogelijk mensen en organisatie, ook al heeft u er zelf (nog) weinig mee te maken.


Nieuwe regeling WW en vrijwilligerswerk per 1 januari 2015