Teruggaaf energiebelasting (EB) kerken en instellingen

U kunt met dit Formulier teruggaaf vragen van 50% van de energiebelasting die u heeft betaald voor aardgas en elektriciteit gebruikt in onroerende zaken die in hoofdzaak worden gebruikt door religieuze instellingen en bepaalde sociale, charitatieve, culturele of wetenschappelijke instellingen of instellingen voor het algemeen nut.

 


Verzoek Teruggaaf energiebelasting (EB) kerken en instellingen