Het ontstaan van Buurthulp Voorelkaar

Vroeger waren de sociale verbanden in een buurt veel sterker en was het vragen en bieden van hulp aan elkaar veel vanzelfsprekender. Tegenwoordig is de drempel veel hoger om in de buurt hulp te vragen of te bieden. Als buren ken je elkaar soms niet eens en weet je ook niet wat er leeft in de buurt of straat.

Met Buurthulp Voorelkaar wordt er een platform geboden waarbij bewoners zelf hulp kunnen bieden of vragen. Daardoor kan het eigen sociale netwerk van de buurtbewoners worden uitgebreid.

www.buurthulpvoorelkaar.nl


Buurthulp Voorelkaar lanceert website www.buurthulpvoorelkaar.nl