Op 23 maart a.s. organiseert het Vrijwilligerscollege Hoogeveen in samenwerking met de OGGZ een gratis training voor vrijwilligers die meer inzicht willen krijgen in het soms on-overzichtelijke landschap van de hulpverlening.

Vrijwilligersorganisaties zetten zich in voor anderen door hun administratie op orde te brengen, op sociaal huisbezoek te gaan en om veel andere redenen. Vrijwilligers worden regelmatig geconfronteerd met burgers die meer hulp nodig hebben dan zij kunnen bieden. Soms is dat moeilijk bespreekbaar te maken en soms weten vrijwilligers ook niet naar wie ze kunnen verwijzen.

Inhoud van de training
Door de huidige ontwikkelingen bevindt de hulpverlening zich in een veranderproces. Het doel van deze bijeenkomst is om inzicht te geven in het aanbod van de verschillende (zorg)hulpverleners: VVN, GGZ, Promens Care, Indigo, etc. Kortom, de stand van zaken anno maart 2015. Verder komt aan bod: hoe werkt het meldpunt OGGZ en hoe verhoudt deze zorghulpverlening zich tot maatschappelijke dienstverlening. Gerda Otto, maatschappelijk werker bij SWW zal dit bespreken. Daarnaast wordt ingegaan op onderwerpen zoals ongewenste bemoeizorg en verslaving. Er is genoeg ruimte voor vragen van de deelnemers.
De bijeenkomst is tot stand gekomen met medewerking van Peter Duiverman, sociaal psychiatrisch verpleegkundige, OGGZ Zuid West Drenthe tevens praktijkondersteuner huis-artsen –GGZ.

Meer informatie en aanmelding
De training vindt plaats van 10.00‐12.00 uur in de Zuiderbreedte, Boekenberghstraat 12, Hoogeveen. De ontvangst is vanaf 9.45 uur. Aanmelden voor deze training is noodzakelijk. Dit kan via www.vrijwilligershoogeveen.nl/trainingen of telefonisch op 0528 278 855.

 


Gratis training Inzicht in hulpverlening