Minderjarigen en mensen met een verstandelijke beperking zijn kwetsbaar.
Wij willen gewoon veilig kunnen spelen en sporten.
Neem daarom als organisatie maatregelen om seksueel grensoverschrijdend gedrag te voorkomen.
Maak er een punt van!

Actiepunt 1
Zorg dat vrijwilligers binnen je organisatie een VOG hebben.
Die kan je in veel gevallen gratis aanvragen. Kijk op gratisvog.nl.

Actiepunt 2
Hanteer heldere omgangsregels. Zo weet iedereen welk gedrag wel en niet passend is.

Actiepunt 3
Stel een vertrouwenscontactpersoon aan.

Actiepunt 4
Selecteer je vrijwilligers zorgvuldig.

We willen toch allemaal een veilige omgeving? Kom op besturen, ga meteen met deze punten aan de slag.
Gebruik daarvoor de toolkit ‘In veilige handen’, de toolkit ‘Beleid seksuele intimidatie’ of de toolkit ‘Een veilige kerk’.
Kijk voor meer informatie op maakereenpuntvan.nl.


'Maak er een punt van'