Uitnodiging Initiatiefgroep Hoogeveense Uitdaging

Hierbij nodigen wij u uit voor de eerste bijeenkomst van de initiatiefgroep van De Hoogeveense Uitdaging op maandag 17 augustus om 19.30 uur bij Brasserie ’t Raethuys, Raadhuisstraat 6 in Hoogeveen.

Wat is de Hoogeveense Uitdaging?
De Hoogeveense Uitdaging is een nieuw, uniek concept voor Maatschappelijk Betrokken Ondernemen.
De formule van de Uitdaging heeft zich reeds in verschillende steden bewezen en is simpel maar krachtig: de Uitdaging is een bemiddelingsbureau in vraag en aanbod van Materialen (spullen), Middelen (geld) en Menskracht (extra handjes, creativiteit, kennis en kunde). Het is een ondernemersnetwerk waarin bedrijven gestimuleerd worden om hun maatschappelijke betrokkenheid te tonen in concrete acties om daarmee het leefklimaat in hun stad te verbeteren. Daarnaast biedt de Uitdaging een versterking van het eigen netwerk en maatschappelijk imago. In deze tijd een belangrijk gegeven!

Concreet zal De Hoogeveense Uitdaging een platform worden waarbinnen ondernemers, bedrijven, gemeente en maatschappelijke organisaties elkaar gaan helpen met als doel win-winsituaties te creëren. Bedrijven tonen hun maatschappelijke verantwoordelijkheid (en genereren daarmee de nodige PR).

Daarnaast doen ondernemers binnen het netwerk onderling nieuwe contacten op die wellicht niet zo voor de hand liggen, en wellicht interessant zijn voor de onderneming. Maatschappelijke organisaties zijn geholpen met hun probleem en de sociale cohesie in de stad gaat verder stromen. Voorbeelden van projecten zijn de restyling van een buurthuis door een interieurwinkel, PR-hulp voor een inzamelingsactie van de basisschool, een schrobmachine voor de voedselbank of een opslagplek voor de spullen- en cadeautjesbank. Het zit hem bij De Uitdaging in de kleine moeite met het grote resultaat!

De Uitdaging is reeds actief in 35 steden in Nederland en is geselecteerd voor het Groeiprogramma van het Oranjefonds. Dit betekent dat het Oranjefonds financiële ondersteuning biedt bij het uitrollen van het concept in heel Nederland. Voor meer informatie over de Uitdaging kunt u terecht op www.nederlandseuitdaging.nl

Waarom deze bijeenkomst?
In samenwerking met Gerda Geurtsen, de bedenker en oprichter van de Uitdaging, onderzoeken wij momenteel de mogelijkheden voor het starten van de Hoogeveense Uitdaging. Dit vergt allereerst de nodige betrokkenheid van stakeholders. Een aantal ondernemers heeft zich reeds verbonden aan het concept. Ook de Gemeente Hoogeveen is positief en wil de Hoogeveense Uitdaging steunen.

Als vervolg hierop organiseren wij een eerste inititiatiefgroepbijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst willen wij met u als maatschappelijk betrokken ondernemer en/of Hoogevener van gedachten wisselen over de kansen van en uw mogelijke rol bij de Hoogeveense Uitdaging.

Wij ontvangen u graag op 17 augustus!

Wilt u zich in verband met de catering aanmelden via info@niquell.nl.
Mocht u naar aanleiding van deze e-mail vragen hebben kunt u ons bereiken via onderstaande contactgegevens.

Met vriendelijke groet,
Monique Huizenga
Hoogeveense Uitdaging
monique@niquell.nl - 0528-820239