Initiatieven die via crowdfunding lokale ontmoetingen tussen mensen willen versterken, maken kans op een bijdrage tot €2.500 van het VSBfonds. Het fonds en crowdfundingplatform Voor je Buurt hebben daarvoor een speciale regeling opgezet die zowel voor particulieren als voor organisaties beschikbaar is. 

Crowdfunding is een toenemend populaire manier om lokale initiatieven van de grond te krijgen. Bij crowdfunding zamelt een initiatiefnemer geld en vrijwilligers in via een campagne. Het levert niet alleen geld op, maar is vooral een manier om een initiatief bekender te maken en meer mensen bij een initiatief te betrekken. Bij de meeste subsidieregelingen van gemeenten en fondsen is dat veel minder het geval.

Het VSBfonds en Voor je Buurt hebben daarom de regeling 'Nieuwe Ontmoetingen' opgezet voor crowdfundinginitiatieven waarbij mensen elkaar ontmoeten, zodat ze elkaar leren kennen, begrijpen en respecteren. De eerste 13 projecten hebben inmiddels een bijdrage gekregen, waaronder een zomerfestival, een jeugdhonk, een creatief buurthuis en een project tegen faalangst bij kinderen. Het VSBfonds draagt maximaal de helft van het benodigde bedrag bij (tot een maximum van €2.500). Snelheid staat voorop. Binnen een week is bekend of een initiatief een donatie van het VSBfonds krijgt. De rest moeten initiatiefnemers via een crowdfundingcampagne ophalen. Voor je Buurt helpt bij het opzetten en uitvoeren van die campagne.

Hoe de regeling precies werkt is te lezen op www.voorjebuurt.nl/vsbfonds. In veel plaatsen is via Voor je Buurt ook nog financiering of support beschikbaar van gemeenten of andere fondsen. Een overzicht staat op www.voorjebuurt.nl/in-jouw-gemeente. Je kunt ook altijd contact opnemen met Voor je Buurt, via info@voorjebuurt.nl.


Nieuwe financieringsmogelijkheden voor lokale initiatieven