Appeltjes van Oranje

Mensen die met elkaar een dorpswinkel, buurthuis, speelruimte of andersoortige gemeenschappelijke voorziening beheren, daarover gaan de Appeltjes van Oranje 2016. Het thema luidt: Samen zelf doen! Heeft of kent u zo’n ontmoetingsruimte in zelfbeheer? Meld het dan uiterlijk 25 september aan voor de selectie van de Appeltjes van Oranje 2016!

Samen zelf doen!
De handen uit de mouwen steken en meedoen, het is hard nodig. Door krimp op het platteland verdwijnen voorzieningen en door bezuinigingen op het gebied van zorg en welzijn moeten mensen in toenemende mate zelf ontmoetingsruimtes in stand houden of informele (zorg)initiatieven opzetten. Graag zet het Oranje Fonds deze initiatieven dit jaar extra in de schijnwerpers. We bekronen het zelfbeheer en de inzet voor elkaar.

We zoeken ontmoetingsruimtes:

  • die eigendom zijn van een stichting of (coöperatieve) vereniging;
  • die meer bieden dan alleen onderdak aan het lokale verenigingsleven of andere organisaties;
  • die een divers activiteitenprogramma organiseren voor een grote groep mensen;
  • waarbij beheer, bestuur en programmering in handen zijn van de vrijwilligers;
  • die vernieuwend van opzet zijn door bijvoorbeeld  de structuur, middelen of het behaalde resultaat (bijvoorbeeld het bereiken van bijzondere groepen of het bieden van informele zorg aan kwetsbare mensen);
  • die minimaal operationeel zijn vanaf december 2013. 

Publieksstemmen
Bij de zoektocht naar de Appeltjes van Oranje krijgt ook het Nederlandse publiek een stem. De Stemweek, eind november, biedt deelnemers de mogelijkheid om lokaal campagne te voeren en extra naamsbekendheid te genereren. Zo werken we samen aan de zichtbaarheid van en het draagvlak voor sociale initiatieven in ons Koninkrijk.

Aanmelden tot en met 25 september
Heeft of kent u een bestaand initiatief? Wilt u kans maken op deze bijzondere prijs? We zien uit naar uw voordracht!

Prestigieuze prijs
Het Appeltje van Oranje is de jaarlijkse prijs voor initiatieven die op succesvolle wijze verschillende groepen mensen verbinden of die ervoor zorgen dat mensen weer meedoen in de maatschappij. De initiatieven zijn uniek, creatief en succesvol en al minstens twee jaar operationeel. De prijs bestaat uit een bronzen beeldje, gemaakt door Prinses Beatrix en € 15.000,=. In mei 2016 reikt Koningin Máxima, beschermvrouwe van het Oranje Fonds, de Appeltjes van Oranje uit. Drie winnaars ontvangen dan elk een Appeltje van Oranje en het bijbehorende geldbedrag.


Appeltjes van Oranje