Ook dit jaar wordt de Wereld Alzheimer Dag georganiseerd op 21 september. De dag is oorspronkelijk in het leven geroepen door de World Health Organisation (WHO) en is bedoeld om stil te staan bij dementie en de impact die de ziekte heeft op de persoon en zijn/haar familie en vrienden. Ongeveer 260.000 Nederlanders hebben alzheimer of een andere vorm van dementie. Door toenemende vergrijzing kan dit aantal binnen korte tijd verdubbelen. Het is daarom ook belangrijk dat de dag ook bij overheden en andere beleidsbepalers onder de aandacht wordt gebracht.

Het thema van de Wereld Alzheimer Dag in 2015 is de dementievriendelijke samenleving. Zolang dementie nog niet genezen of voorkomen kan worden, is het belangrijk om een samenleving te creëren waar mensen met dementie langer kunnen participeren.

Door het hele land worden op regionaal vlak verschillende activiteiten georganiseerd in het kader van voorlichting, ondersteuning en belangenbehartiging.

Voor nadere informatie verwijzen wij u graag naar:
http://www.zorgwijzer.nl/zorgverzekering-2016/wereld-alzheimer-dag

 


Wereld Alzheimer Dag: aandacht voor de zorg