Gratis bijeenkomst In Veilige Handen

Als vrijwilligersorganisatie of burgerinitiatief wil je jouw leden, vrijwilligers, cliënten, hulpvragers en hulpbieders een veilige omgeving bieden. Maar kun je voorkomen dat misstanden zich binnen jouw organisatie voordoen? Het Vrijwilligerscollege Hoogeveen organiseert op 27 oktober  de bijeenkomst In Veilige Handen, in samenwerking met Stichting Rusland Kinderhulp.

Onacceptabel gedrag kan gaan om intimidatie of misbruik, maar het is nog zoveel meer. De bijeenkomst behandelt vragen als: Wat is ongewenst of grensoverschrijdend gedrag precies? Waar kan ik het meldpunt ongewenst gedrag vinden en wat doet het meldpunt met mijn melding? Stel dat het toch misgaat binnen mijn organisatie, wat kan ik doen en welke maatregelen moet ik nemen om het een volgende keer te voorkomen?
Na afloop van deze bijeenkomst hebben de deelnemers kennis van de beschikbare toolkit met stappenplan, protocollen, gedragscodes en tips om het onderwerp binnen de eigen organisatie bespreekbaar te maken.

Geert Metselaar van de Stichting Rusland Kinderhulp zal de maatregelen die de stichting heeft genomen aan de deelnemers presenteren. De stichting houdt zich al jaren bezig met de veiligheid van vakantiekinderen. Ook andere organisaties met ervaring en goed werkende protocollen zijn welkom om hun kennis te delen.

Aanmelding
Het College vindt plaats op 27 oktober a.s. van 19.30 tot 21.00 uur aan Het Haagje 119 in Hoogeveen. De ontvangst is vanaf 19.15 uur. De training is gratis, maar aanmelden is wel noodzakelijk. Dit kan via de website www.vrijwilligershoogeveen.nl/colleges of telefonisch 0528 278855.

Voor nadere informatie:
Mariëlle Vogelzang
coördinator Vrijwilligerscollege
aanwezig ma, di  en do

t: 0528 278 855
e: vc@vrijwilligershoogeveen.nl

 


College In veilige Handen